Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Med samarbeid i fokus
Sponset

Blue Lice utvikler forebyggende lakselusfeller i samarbeid med Ellingsen Seafood. Metoden skal bli verktøyet som vil hjelpe lakseoppdrettere å bli kvitt lakselus før den fester seg på fisken.

Et sandkorn er nesten én millimeter stort. Dette er også størrelsen på oppdrettsnæringens største fiende, nemlig lakselusa når den i larvestadiet svømmer i jakten på en laks å sette seg på. Havbruk er en av Norges viktigste fremtidsnæringer. Derfor må luseutfordringen løses skal næringen fortsette å vokse i tråd med de ambisiøse målene som er satt for å kunne levere en kvalitetsvare til en voksende befolkning. Her vil Blue Lice bidra med løsninger.

– Vår metode er utviklet i samarbeid med næringen, og baserer seg på forskning, kunnskap og erfaringer vi har videreutviklet til et velfungerende forebyggende produkt, sier Karoline Sjødal Olsen som er daglig leder i Blue Lice, et selskap som har til formål å bekjempe lakselusa i forkant av oppdrettsanlegget.

karoline sjødal olsen

Karoline Sjødal Olsen

Daglig leder, Blue Lice

Bremser spredningen av lakselus

Løsningen som Blue Lice tester i disse dager, i tett samarbeid med Ellingsen Seafood i Lofoten, skal forebygge at lakselus får anledning til å vokse opp og bli et problem.

– Vi har utviklet et fellesystem som fanger lakseluslarver før de får mulighet til å feste seg på laksen og formere seg videre. På denne måten skal vi bidra til å senke nivåene av lakselus i oppdrettsmerdene. En annen positiv effekt er at luselarvene vi fanger ikke får anledning til å formere seg videre i fjordsystemet og spre seg til andre oppdrettsanlegg. Dette bidrar også til å dempe oppblomstringen av mer lakselus, og gjør derfor forholdene bedre også for villaksen, forklarer Sjødal Olsen.

Røkterens kunnskap er nøkkelen

Blue Lice er et motivert gründerteam som tror tett samarbeid med flinke hoder fra næringen er nøkkelen til suksess. Teamet er opptatt av å gjøre en forskjell, og derfor har fokuset fra start vært å lære så mye som mulig om hvordan lakselusproblemet påvirker oppdrettsnæringen.

– Lakselusa har spesialisert seg på å finne laks, men oppdretteren har også spesialisert seg på hvordan de skal takle problemet utfra forutsetningene de har i dag. Dette mener vi er viktig kunnskap å dra nytte av. Når vi kombinerer forståelsen og erfaringen røkteren har med ny teknologi vil vi kunne løse problemet sammen, tilføyer Sjødal Olsen.

Metoden med å tiltrekke lakselus ved hjelp av lys og luktstoffer er forsket på i over 20 år. Blue Lice har videreutviklet metoden og laget et design tilpasset dagens oppdrettsmerder. Det er viktig at systemet ikke tar mye tid bort fra røkterens daglige gjøremål, sier hun.

Lovende resultater

Løsningen, som har vært under utvikling i tre år, er nå inne i en siste testfase hvor Blue Lice samarbeider med Innovasjon Norge og Ellingsen Seafood.

Teamet i Lofoten fra venstre Lars-Kristian Opstad, Karoline Sjødal Olsen, Gry Løkke og Steffen Klemetsen Jakobsen

– I denne fasen testes et system med et helt oppgradert design basert på tidligere tester. Hensikten med pilotprosjektet er å samle data om systemets effekt etter oppgraderingene. Testfasen startet i sommer og vil fortsette ut året. Resultatene er lovende, og vi regner med å ha et kommersielt produkt til salgs i 2021, sier hun.

Et nytt verktøy

– Oppdretterne som driver med lakseoppdrett gjør alt de kan for å få bukt med lakselusproblemet, men verktøyene de har tilgjengelig per i dag er ikke nok. Vi må nyttiggjøre kunnskapen som allerede ligger i næringen i dag, for så å bygge verktøy som kan hjelpe på nye måter, for eksempel i forkant av problemet som vårt system gjør. Får vi til et felles samarbeid for å skape nye løsninger tror jeg vi sammen kan løse mange av fremtidens utfordringer, avslutter Sjødal Olsen. 

Av Tom Backe

Next article