Home » Fiskeri og havbruk » Vill, vakker og verdiskapende
Fiskeri og havbruk

Vill, vakker og verdiskapende

Foto: Getty Images
kristin langeland

Kristin Langeland

Kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge

Foto: Michael de Figueiredo

Koronasommeren 2020 har gitt oss en god anledning til å bli bedre kjent med vårt eget land. Folk fra byene har reist til Vestlandet, Midt- og Nord-Norge. Samtidig har mange som bor i distriktene besøkt våre storbyer. Kanskje kan det bidra til at vi også forstår vårt eget land og hverandre bedre.

De ville og vakre kyst- og fjordstrøkene har ikke bare storstilt natur, de er også avgjørende for verdiskapingen i Norge. Langs kysten vår har man levd av havet siden steinalderen og sjømatens eksporthistorie strekker seg mer enn 1000 år bakover i tid. I dag er dette fremdeles en av våre viktigste eksportnæringer, med enorme muligheter og ikke minst, økende global konkurranse.

Verdensledende kompetanse

Vår unike fiskeri- og havbrukstradisjon har sikret oss verdensledende kompetanse. Med denne som grunnlag videreutvikles nå nye havbaserte næringer. Havvind, mineralleting på sokkelen, havbruk, dyrking på og høsting av nye arter for å nevne noen. Lønnsomme industriklynger gjør at Norge er vertskap for næringer som gir et godt lønnsnivå og en høy innovasjon. Samtidig gir de bosetting og verdiskaping over hele landet. Det er til syvende og sist også viktig for reiselivsnasjonen Norge.

Sjømatnæringen høster og produserer bærekraftig og sunn mat som en økende verdensbefolkning trenger. Som det kommer frem av publikasjoner som EAT Lancet og FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) sine årlige oversikter er nok sjømat den eneste proteinkilden i verden der volumet kan økes betydelig på en bærekraftig måte. Sjømat har i dag et lavt CO2-avtrykk sammenlignet med annet animalsk protein, men vi jobber likevel kontinuerlig for å redusere det miljømessige fotavtrykket. Det er her i Norge vi kan og bør knekke kodene og finne løsningene på de miljømessige utfordringene i næringen vår. I følge Sustainable Ocean Business, som er en del av UN Global Compact, kan norsk havbruksteknologi bidra til mangedobling av global sjømatproduksjon samt bekjempe sult og gi betydelige kutt i verdens klimautslipp.   

Industrieventyret har så vidt begynt

Mens laks for få tiårsiden kun ble produsert i Norge, er det nå mange land som er vertskap for havbruket. I løpet av de siste årene har konkurransen eksplodert. Nye vertsland finnes i alle verdensdeler, men våre fortrinn og de industrielle miljøene vi har utviklet gjør at vi stadig er i front. Den posisjonen bør vi holde på. Da gjelder det å satse målrettet der hvor vi er fremst. Storbyens tjenesteytende næringer trenger noen verdenslende industrier som gir gass.

Oslo er i dag verdensledende på finansiell kompetanse knyttet til næringer som sjømaten. Børsen vår kalles gjerne verdens fiskeribørs. Industrien vi har bygd rundt våre fortrinn og tradisjoner er derfor ikke bare bra for regionene, men for hele landet. Når noen spør hva vi skal leve av i fremtiden er i alle fall deler av svaret følgende: Vi skal fortsette å leve av havet og videreføre vår unike historie som sjømatsnasjon. Dette industrieventyret har bare så vidt begynt.

Av Kristin Langeland, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge

Neste artikkel