Home » Fiskeri og havbruk » Hjelper små og store havnæringsselskaper med finansiering
Sponset

Staten ønsker å hjelpe bedrifter som driver eksportrettet virksomhet med finansiering slik at de kan vokse og øke eksporten. Det er ikke bare de store oppdretterne, verftene eller rederne som staten kan bidra til å sikre finansiering, men også de små og mellomstore leverandørene.

GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt, gir statlige garantier for å fremme norsk eksport.

Rollen deres er å bidra til at den norske eksporten øker ved å tilby ulike finansielle tjenester i samarbeid med bankene og Eksportkreditt Norge.

– Vi låner ikke ut penger, men stiller garantier slik at bankene reduserer sin egen risiko. Fordelen for låntaker, når GIEK er garantist, er at man ofte kan låne mer penger når vi er med, sier Wenche Nistad som er administrerende direktør i GIEK.

En utvidet ordning

Tidligere garanterte GIEK kun for selve handelen med utlandet, men for et par år siden ble dette endret og i dag kan GIEK også være med på investeringer i Norge.

– Dette betyr at vi også kan gi lånegarantier til norske bedrifter som ønsker å skalere opp virksomheten sin, for eksempel ved å øke produksjonskapasiteten. Vi kan også gi lånegarantier til dem som skal starte opp nye bedrifter hvis de forventer at en vesentlig del av det de skal omsette vil gå til eksport. I tillegg er det viktig å være klar over at vi også kan gå inn å hjelpe underleverandørene til eksportbedriftene. Virkemidlene våre skaper mange positive ringvirkninger, og det er mange flere som kan nyte godt av våre tjenester i dag enn tidligere, fortsetter Nistad.

Små og mellomstore bedrifter

Mange forbinder nok GIEK’s virksomhet med store selskaper, men GIEK er like mye til for de små og mellomstore bedriftene.

– Vi kan være gode å ha med på laget for dem som vil utvide virksomheten sin og trenger finansiering. Skal man ut i eksportmarkedet kreves det ofte økonomiske ressurser, og vi kan være med slik at det blir enklere for bedriftene å lykkes med satsningen sin, forklarer Nistad.

avatar

Wence Nistad

Administrerende direktør, GIEK

GIEK kan også være med på å finansiere skip som skal operere i Norge, og de er allerede inne i flere prosjekter der de har bidratt med lånegarantier til servicefartøy til oppdrettsnæringen og batteridrevne ferger.

– Brønnbåter og andre fartøy som brukes i forbindelse med havbruk og fiskerinæringen kan GIEK også være med å finansiere. Det er mange som ikke er klar over alt vi kan bidra med og vi har mulighet til å hjelpe mange flere enn vi gjør i dag, derfor er det mange flere bedrifter som burde undersøke hvilke muligheter vi har for hjelpe dem med finansiering, tilføyer hun.

Samarbeider med bankene

Den vanligste måten å få tilgang til GIEKs tjenester er via sin egen bank, men det er også mulig å ta direkte kontakt med GIEKs rådgivere for å spørre om råd direkte. I tillegg er det mye god informasjon på GIEKs hjemmesider. Siden GIEK deler risiko med bankene pleier de å samordne seg med bankene når de er i kontakt med kundene i låneprosesser slik at prosessen blir enklest mulig for bedriftene.

Grønne prosjekter

GIEK er også med i en arbeidsgruppe som lager guidelines for hvordan selskaper kan arbeide i tråd med FNs bærekraftsmål på en måte som ikke bare er bærekraftig, men også forretningsmessig lønnsom. Formålet er at styrene og ledelsen ute i selskapene får noen retningslinjer som skal hjelpe dem slik at virksomheten de driver også gir en positiv miljø- og klimaeffekt.

– I tillegg ser vi også på om vi skal strekke oss lenger når det kommer til lånegarantier i saker hvor miljøeffektene er positive, sier Nistad til slutt.

Av Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel