Home » Fiskeri og havbruk » Seafood Trainee bidrar til bærekraftig vekst i sjømatnæringen
utdanning

Seafood Trainee bidrar til bærekraftig vekst i sjømatnæringen

Foto: Benedicte Skogen

Sjømatprogrammet gir bedrifter tilgang til den beste kompetansen. 140 unge, engasjerte og nyutdannete har allerede fått muligheten til en karriere innen en bærekraftig og fremtidsrettet næring.

For femte år på rad starter NCE Seafood Innovation opp sitt traineeprogram for sjømatnæringen. Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et næringsrettet program for dem som skal søke sin første jobb etter studier og har et sterkt ønske om å jobbe i sjømatnæringen. Traineen ansattes i et sjømatselskap der de vil ha ditt daglige virke, samtidig som de tar del i et svært lærerikt program.

Seafood Trainee er til for unge kandidater som har bachelor eller mastergrad innen biologi, teknologi, fiskehelse, havbruk, økonomi, samfunnsfag, IT, markedsføring eller juss. Programmet byr på intensiv jobbing ute i én bedrift hvor traineen får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet. I tillegg inneholder programmet en faglig del som består av fire samlingen av tre dager. Temaene omfatter sjømatnæringens verdikjede, forskning og teknologi, markedsføring og nye verdikjeder.

Skaper attraktive bedrifter

Gjennom Seafood Trainee-programmet kan bedrifter skape vekst med fremtidsrettet og riktig kompetanse. Sjømatnæringen blir stadig mer kunnskapsintensiv, og har behov for unge talenter med høye ferdigheter og ny kompetanse for å sikre en bærekraftig fremtid i sjømatnæringen. Å være en Seafood Trainee-bedrift gjør bedriften attraktiv som arbeidsgiver og styrker bedriftens omdømme og attraktivitet blant de beste kandidatene.

Kickstarter karrieren

– I august 2020 startet det det femte kullet for Seafood Trainee. Erfaringene vi har hatt hittil er svært gode, traineene lærer mye og får mulighet til å bygge verdifullt nettverk, ikke bare med medlemmene i klyngen, men også med de andre traineene. Å bygge nettverk er viktig, for mange av dem kommer til å bli sjømatnæringens fremtidige ledere, sier Benedicte Skogen i NCE Seafood Innovation.

Traineene arbeider i alle typer bedrifter som har sjømatrelatert virksomhet – fra de som driver med oppdrett til næringsmiddelselskapet som pakker og selger fisken. Deltakerne kommer også fra andre bransjer som jobber opp mot sjømatnæringen, for eksempel har noen av de tidligere kandidatene kommet fra bank, og trenger bransjekunnskap når de skal arbeide med sjømat i banken senere.

Lerøy Seafood satser på programmet

Det verdensledende sjømatselskapet Lerøy Seafood, har ingen problemer med å rekruttere ansatte selv, men de velger likevel å bruke sjømatprogrammet som rekrutteringskanal.

– Seafood Trainee gir oss tilgang til kandidater med en genuin interesse for sjømatnæringen, og vi har hatt stor suksess med å få tak i svært kompetente kandidater med riktig kompetanse, som har blitt ansatt i Lerøy Seafood, sier Siren Merete Grønhaug, HR Direktør i Lerøy.

Jobb, nye venner og et godt nettverk

Erik Selaas (25) var utplassert i Lerøy Seafood som trainee. Da han var ferdig med traineeprogrammet før sommeren ventet fast jobb i samme selskap.

– I løpet av traineeperioden besøkte vi en rekke bedrifter og ble tatt veldig godt imot. Vi fikk en helt unik innsikt i hele verdikjeden og de utfordringene som sjømatnæringen står overfor. Jeg fikk også mange nye venner og et stort nettverk i mange forskjellige bedrifter, det tror jeg kan være verdifullt. Alt i alt er jeg veldig godt fornøyd med programmet og kan absolutt anbefale andre å gjøre det samme, sier han.

Programdetaljer:
Utlysning: 15. november 2020
Søknadsfrist: 15. januar 2021
Programstart: August 2021

Frist for å bli Seafood Trainee bedrift: 31.12.2020
Kontakt: Benedicte Skogen
NCE Seafood Innovation
Tlf. 906 299 56 / [email protected]
www.seafoodtrainee.no

Neste artikkel