Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Med fiskevelferd og fiskehelse i fokus
Sponset

Kompetansesenteret for akvakultur hos Xylem ser at god fiskehelse er helt avhengig av avanserte løsninger for biosikkerhet og vannkvalitet.

Helt siden lakseoppdrett startet opp i Norge har utfordringer med fiskesykdommer vært til stede i havnæringen. På 80-tallet lå næringen med brukket rygg grunnet bakteriesykdommer og virussykdommer, og var derfor helt avhengig av at aktørene i bransjen sammen klarte å håndtere og løse de biologiske utfordringene. I moderne tid er mye forbedret, men utfordringene knyttet til biologisk sikkerhet er fremdeles dagsaktuelle.

– Den norske havnæringen startet i en veldig liten skala, og alt foregikk lokalt der oppdrettere hadde små merder i hvert sitt nes og skjær. Da problemene med ulike sykdommer nesten tok knekken på næringen, trengte man å gå sammen for å etablere god praksis, fornuftig forvaltning og skape teknologi som kunne løse utfordringene. Dette gjelder også i dag. Vi trenger gode merdmiljøer, gode lokaliteter og dokumenterte, gjennomprøvde teknologier som sikrer fisken gode vilkår, sier Asbjørn Husby, fagekspert innen vannbehandling og havbruk i Xylem.

Xylem har vært en hovedaktør i fiskeoppdrettsmarkedet siden 70-tallet, og har i samarbeid med ulike miljøer, myndigheter og leverandører vært med på å utvikle banebrytende teknologi og applikasjoner som har bidratt til effektivisering og optimalisering av bransjen. Xylem er et vannteknologiselskap med virksomhet i mer enn 150 land som jobber med pumping, behandling, måling og analyse av vann og andre væsker. Selskapet har en over 50 år gammel historie i Norge, og har i dag ni avdelingskontor fordelt utover hele landet fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. 

Den biologiske røde tråd

– Når det i dag dukker opp en ny fiskesykdom vil den kunne spre seg til store deler av landet i og med at det kan være veldig vanskelig å hindre smittespredning. Når vi befinner oss i et medium som vann, der både smittestoffet og fisken bestandig er i kontakt, er det desto vanskeligere å bryte smitteveien. Det er dette vi forsøker å utvikle løsninger for, og den røde tråden er altså biosikkerhet, forklarer Husby.

Arild Heimlid og Asbjørn Husby
Arild Heimlid og Asbjørn Husby i Xylem Water Solutions. Foto: Claire Ramstad

– Da næringen var i sin begynnelse var det også helt naturlig at vi snakket direkte med de som møtte utfordringene ute i felten. Med teknologisk utvikling gjennom tiden, har også oppdrettsnæringen blitt mer teknologi-intensiv, innovasjonsdrevet og avansert. Vi har på ingen måte sluttet å fokusere vår kompetanse mot sluttbrukeren, men samtidig har vi innsett at vi må dyrke det vi er gode på, nemlig produktene og løsningene for effektiv pumping, trygg og dokumentert smittereduksjon og optimal vannkvalitet. Dette vil si at vi bruker litt mer ressurser og innsats på forskning og utviklingsprosjekter der vi sammen med andre leverandører og forskningsinstitutter som SINTEF, Nofima, NIVA, NTNU og NMBU utvikler løsninger som gjør en forskjell for fiskehelse og fiskevelferd, legger han til.

En kombinasjon av teknologier og samarbeid

Husby forteller at slike samarbeider ofte strekker seg over flere år, og at målet både er å skape løsninger som kan kommersialiseres, men som også bidrar til en generisk utvikling av kunnskap som hele næringen og andre leverandører kan dra nytte av.

– Vårt arbeid er ikke kun for egen vinning. I og med at vi bidrar til å utvikle kunnskap som ikke bare er direkte rettet mot våre produkter, skal dette være noe som kan benyttes på generelt grunnlag og dermed komme hele havnæringen til nytte. Vi skaper blant annet løsninger for UV-behandling av inntaksvannet til anleggene som kan behandle store vannmengder på kort tid for å beskytte fisken for eventuell smitte.

– Skal næringen utvikles videre tror jeg det vil skje ved en kombinasjon av ulike teknologier som ivaretar både fiskehelse, fiskevelferd og miljø. Fremtidens oppdrett vil foregå som kombinasjon av landbaserte anlegg, semilukkede anlegg i sjø og åpne merder i eksponert farvann. Det er denne utviklingen vi har tro på, og der vi ønsker å bidra med vår kompetanse, sier Husby.

Basert på den erfaringen som Xylem i Norge har opparbeidet seg gjennom mer enn 40 år, har man etablert et kompetansesenter for akvakultur i Norge som skal supportere søsterselskapene i Europa.

– Dette er en stor anerkjennelse for det vi har gjort her i Norge som kommer til å styrke vårt fokus og vår kapasitet for prosjekter til havbruk generelt, sier Arild Heimlid, leder for akvakultur kompetansesenteret hos Xylem.

Next article