Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Håp for havet med marine satsningsområder
Sponset

Jordens folketall øker, og det er et stort press på landarealene. For å kunne brødfø alle i fremtiden, må en større del av matproduksjonen komme fra havet. Men da er det en forutsetning av havet er rent og at maten har god kvalitet.

– I dag kommer bare to til tre prosent av maten vi spiser fra havet, mens havet dekker to tredjedeler av planeten vår. Der har vi et stort potensial vi må dra nytte av, sier Amund Måge, marin direktør ved Universitetet i Bergen (UiB).

Både FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nummer 14: «Liv under vann». UiB har startet senteret Ocean Sustainability Bergen der det arbeides med hvordan UiB gjennom forskning og utdanning kan bidra til å løse miljøproblemene i havet.

– Her jobber vi blant annet med forurensning, fornuftig ressursbruk og hvordan vi kan overføre kunnskap til fattige land fra land som sitter på mye kunnskap, sier Måge.

Amund Måge

Marin direktør ved Universitetet i Bergen (UiB)

Ledende forskning på lakselus

Lakseoppdrett skal redde Norge etter oljen. Men lakselus er et stort problem. Gjennom arbeidet i et eget lakselussenter, har UiB i dag blitt verdensledende på forskning på lakselus. Her jobbes det med å finne nye verktøy for å kontrollere lakselusen.

– Blant annet jobber vi med hvordan vi kan bruke stillehavslaksens immunitet mot lakselus til atlantisk oppdrettslaks, sier Måge.

Forsker på plast i tarmsystemet

I januar var det tre år siden en død hval strandet ved Sotra utenfor Bergen. Mange husker nok bildene av plasten man fant i hvalens mage. Det var forskere ved UiB som fant hvalen og som dissekerte den.

– Bildene av hvalen gikk verden rundt og forandret hvordan folk tenkte om plast i havet. Folk fikk et veldig konkret bilde på hvor skadelig det er, sier Måge.

Universitetet har også en forsker som ser på opptak av plast i tarmsystemet. Er det skadelig for dyr og mennesker? Eller går plasten bare rett gjennom?

– Men plastproblemet må først og fremst løses på land. Derfor setter vi i gang en doktorgradsstudent innen juss til å se på hvordan vi kan hindre at plasten kommer ut i naturen, sier Måge.

Fiskeernæring, brosme spiser sjøkreps. Foto: Amund Måge

Fremtidens jobber

Måge forteller at UiB satser tungt på marine utdanninger. UiB samarbeider blant annet med Universitetet i South Pacific og skal nå rekruttere mange flere doktorgradsstudenter.

– Vi jobber sammen med folk over hele verden rundt forskning som er med på å redde havet. Dette er populære studier og vi trenger folk i mange forskjellige utdanninger, som juss, samfunnskunnskap og økonomi, sier Måge og legger til at studentene er ettertraktede i jobbmarkedet.

– Mange på fiskehelsestudiet har fått jobbtilbud før de er ferdige. Dette er fremtidens jobber, sier han.

Stort kompetansenettverk

Nils Gunnar Kvamstø er marin dekan ved UiB. Han roser det gode, marine samarbeidet i regionen, blant annet mellom universitetet, kommunen og næringslivet.

– Dette samarbeidet har gitt et stort kompetansenettverk på tvers av alle sektorene i havnæringen. Det er snakk om store investeringer og god kompetanse, sier Kvamstø.

Nils Gunnar Kvamstø er marin dekan ved UiB

Nils Gunnar Kvamstø

Marin dekan ved UiB

Kvamstø trekker frem spesielt to samarbeid som har vært fruktige: lakselussenteret og samarbeidet mellom UiB og Havforskningsinstituttet.

– Lakselussenteret er et stort og forpliktende samarbeid som har fått støtte fra Forskningsrådet. Støtten tok slutt i fjor høst, men alle involverte er veldig interessert i å fortsette å ha senteret, sier Kvamstø, og legger til at de også jobber med å etablere flere arenaer for mer lavterskel samarbeid.

Fakta om marin utdanning

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet, og tilbyr følgende marine utdanninger:


Integrert master/profesjon
• Energi (sivilingeniør)
• Havbruk og sjømat (sivilingeniør)
• Havteknologi (sivilingeniør)
• Fiskehelse (profesjonsstudium)


Bachelor
• Biologi
• Geografi
• Geovitskap
• Klima, atmosfære- og havfysikk


Master
• Anvend og utrekningsorientert matematikk
• Energi
• Havteknologi
• Meteorologi og oseanografi
• Petroleumsteknologi
• Prosessteknologi
• Biologi
• Geografi
• Geovitskap

Er du interessert i en maritim utdanning?  Besøk:www.uib.no/studier

Next article