Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Rekordverdier under vinterens torskefiske
Sponset
finn-arne egeness

Finn-Arne Egeness

Bransjeanalytiker sjømat, Nordea

Førstehåndsverdien av torsk under vinterfisket har aldri vært høyere enn i år. I april fikk vi imidlertid en korreksjon i torskeprisen på grunn av koronapandemien. Det senket inntektene til flåten og har skapt utfordringer for aktørene med torsk på lager.

Tall fra Norges Råfisklag viser at førstehåndsverdien av torsk under vinterfisket aldri har vært høyere enn i år. Totalt ble det landet fersk torsk i Råfisklagets distrikt for 3,6 milliarder kroner i årets fire første måneder. Det var særlig en svak norsk krone og en rekordstor etterspørsel etter fersk fisk på begynnelsen av året som løftet førstehåndsverdien.

Markedet

Før jul var etterspørselen etter torsk rekordhøy, og det kanskje største usikkerhetsmomentet var knyttet til valutakursen fordi finansmarkedet forventet at kronen skulle styrke seg. Det skapte hodebry for produsentene av saltfisk, klippfisk og tørrfisk, siden de konkurrerer om torsken med aktører som i større grad baserer sin virksomhet på eksport av ferske og fryste produkter, der det er kortere tid mellom innkjøp av råstoff og salg av ferdigvarer.

Pandemi

Koronapandemien kom imidlertid som en «svart svane» og snudde torskemarkedet og verden for øvrig på hodet. Det rammet særlig etterspørselen i hotell-, restaurant- og cateringsegmentet fordi mange måtte stenge dørene siden man ikke evnet å overholde smitteverntiltakene. Mer fisk måtte derfor inn i dagligvaremarkedet. I dagene før «the great lockdown» hamstret europeiske forbrukere torsk i dagligvarebutikkene, men etter hvert ble det umulig å kompensere for bortfallet av restaurantmarkedet.

Eksport hittil i år

Hittil i år har det vært en nedgang i eksporten av fersk torsk sammenlignet med i fjor. Nedgangen kommer som følge av flere perioder med dårlig vær i vinter og koronarelaterte utfordringer i mars og april. Eksporten av skrei-merket torsk ble enda hardere rammet, fordi en større andel av denne fisken omsettes i restaurantsegmentet. Eksporten av fersk filet har falt av samme årsak. Eksporten av fryst torsk og fryst filet øker, fordi dagligvarehandelen er den viktigste kanalen for slike produkter. Her er det interessant å merke seg at eksporten til EU øker på bekostning av Kina, delvis på grunn av logistikkutforingene til Asia under pandemien.

Klippfiskeksporten faller også på grunn av pandemien, og særlig eksporten til Brasil er rammet. Eksporten hit rammes hardt fordi klippfisken først og fremst konsumeres i sosiale sammenhenger som det er blitt færre av, samtidig som mange av de kjøpesterke forbrukerne holder seg hjemme fordi de er i risikogruppen dersom de blir smittet. Eksporten til Portugal er mer stabil fordi klippfisken i større grad er hverdagsmat i Portugal enn i Brasil. Eksporten av saltfisk til Portugal har imidlertid falt fordi saltfisk i stor grad vannes ut og selges i hotell-, restaurant- og cateringsegmentet, som er hardt rammet av pandemien. Italia er det viktigste markedet for norsk tørrfisk. Landet ble hardt rammet av koronaviruset. Det er en av forklaringene på hvorfor eksporten av tørrfisk til Italia har falt.

Implikasjoner

De relative endringene i eksportverdien av torsk har i stor grad gjenspeilet temperaturen i verdensøkonomien. Foreløpig er det først og fremst tiltakene for å begrense smitten som har senket torskeprisen. Et sentralt spørsmål er når den humanitære og finansielle krisen vil redusere kjøpekraften til forbrukerne i viktige markeder og redusere etterspørselen. Siden det er et virus og ikke rene økonomiske mekanismer som på mange måter bestemmer den videre utviklingen, er usikkerheten stor. Alt tyder imidlertid på at prisene på torsk vil etablere seg på et lavere nivå de neste månedene sammenlignet med tiden før pandemien.

Av Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea

Next article