Home » Fiskeri og havbruk » Effektiv og bærekraftig
Bærekraft

Effektiv og bærekraftig

fiskefarm
fiskefarm
Foto: Lerøy

Lerøys helintegrerte verdikjede for sjømat er en effektiv verdikjede som utnytter ressursene bedre. Den er også en av verdens mest bærekraftige verdikjeder for matproduksjon.

Fra egg til bord, fra fjord til bord. Lerøy har gjennom de 20 siste årene investert og utviklet en helintegrert verdikjede for sjømat. Få selskap i verden har et slikt utgangspunkt.

– Gjennom langsiktig satsing på innovasjon og teknologiutvikling, sikrer Lerøys verdikjede økt effektivitet, den beste kvalitet og matsikkerhet i alle ledd. En effektiv verdikjede er også en bærekraftig verdikjede ut fra både et klimaperspektiv, ut fra sosial bærekraft og selvsagt også økonomisk bærekraft, sier Henning Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group.

Resirkulerer nesten alt vann

Lerøy har over tid investert mange milliarder kroner i alle ledd i verdikjeden både for rød- og hvitfisk. Resirkuleringsanlegg i smoltproduksjonen reduserer både ferskvanns- og energiforbruket kraftig. Slam fra RAS-anleggene blir til gjødsel for landbruket. 

henning-beltestad

Henning Beltestad

Konsernleder i Lerøy Seafood Group

Investeringene i RAS-teknologien gir ikke bare bedre utnyttelse av ferskvann og energi. Det gir også betydelige, positive bidrag til neste ledd i verdikjeden. En sterkere og mer robust fisk som skal redusere behovet for behandling i merd.

Fjernstyrer fôringen

Fôringen ute på havbrukslokalitetene fjernstyres og kontrolleres fra tilvekstsentere som sikrer optimalisert fôring, mindre fôrspill og færre ressurser på avveie. Lerøys fôringsspesialister følger med på live-overføring av bilder, sensorer måler salt- og oksygeninnhold, temperatur, fôrinntak og så videre. Data samles inn og analyseres løpende. 

Når fisken skal slaktes, skjer det i høyteknologiske anlegg, som bidrar til økt kvalitet og høy matvaresikkerhet. På Lerøys nyeste fabrikk på Jøsnøya på Hitra, svømmer fisken rett fra brønnbåten og inn i fabrikken, hvor den bedøves. Deretter går fisken gjennom det som ganske sikkert er verdens mest moderne anlegg i sitt slag. 

Økt bearbeiding i Norge

Fra fisken entrer fabrikken til den kort tid etter kommer ut som ferdigpakket filet, har den vært gjennom bløgging, sortering, sløying, 3D-scanning, filetering og fjerning av bein med mer. Derfra går fisken rett til transport og er klar for kunder over hele verden. 

Lerøys satsing på innovasjon og teknologi gir også økt bearbeiding i Norge. Målet er å øke bearbeidingsgraden ytterligere. Det i sin tur gir flere og sikrere arbeidsplasser i hele landet, samtidig som transportbehovet reduseres betraktelig når bilene pakkes fulle av fileter, fremfor hel fisk. Alt restråstoffet brukes, slik at utnyttelsen av fisken er 100 prosent.

3D-scanning og vannjet

Lerøy har fornyet trålflåten og har noen av verdens mest moderne trålere, som er stadig mer energieffektive. Restråstoff ivaretas, noe selges direkte videre annet blir laget til fiskemel, fiskeolje eller dyrefôr om bord på trålerne. 

Når fisken landes bearbeides den på moderniserte anlegg. Det være seg i Melbu, Berlevåg, Kjøllefjord, Stamsund eller Bulandet, for å nevne noen steder. Alle disse anleggene har vært gjennom store investeringer og solid oppgradering. Nå kan fisken 3D-scannes for å slå fast kvaliteten og for å fortelle hvordan fisken best bør fileteres.  En kraftig vannjet skjærer som en laser gjennom fisken og sikrer økt kvalitet og optimal råstoffutnyttelse.

Hoder, tunger, kjaker, lever, rogn, mager, melke, ryggbein med svømmeblære sorteres og pakkes. Så mye som mulig av fisken utnyttes.

– Vi etterstreber å gjøre mest mulig med fisken langs kysten, det vil si nærmest mulig råstoffets opprinnelse, for å redusere klimaavtrykket og forebygge en global råstoffreise maksimalt. Dette er kanskje det som mer enn noe annet kjennetegner Lerøys verdikjede, og som gjør oss til en av verdens mest effektive og bærekraftige sjømatleverandør, sier Henning Beltestad. 

Av Krister Hoaas

Neste artikkel