Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Det grønne skiftet er blått
Sponset

Hvordan kan havbruksnæringen bli ledende i det grønne skiftet?

Havbruksnæringen står foran store utfordringer i årene som kommer. Veien mot et mer bærekraftig havbruk blir betegnet som et blått taktskifte.

– Det pekes på to framtidstrender nå, anlegg på land og anlegg på åpent hav. Målet er å gjøre havbruket mer miljøvennlig og øke produksjonen i anleggene, sier Eirik Nesse, direktør for forretningsutvikling i Bertel O. Steen Power Solutions AS (BOS Power).

– Det grønne skiftet er også et skifte i blått. BOS Power er allerede i førersetet når det gjelder å hjelpe maritim sektor til en grønnere og mer miljøvennlige drift både til havs og på land, slår han fast.

Eirik Nesse

Direktør for forretningsutvikling i Bertel O. Steen Power Solutions AS (BOS Power)

Deep ocean

Såkalte deep ocean-anlegg, eller havfarmer på åpent hav, vil kreve større og mer robuste anlegg sammenlignet med dagens anlegg. Større anlegg vil produsere mer fisk og bli mer lønnsomme. Men deep ocean-farmer har også større energibehov, og landstrøm er ikke et alternativ.

For å redusere klimaavtrykket vil hybrid- og nullutslippsløsninger være nødvendige, ifølge Nesse. Han trekker frem infrastrukturen rundt slike anlegg:

–  Vi har lang erfaring og kompetanse når det gjelder marine energiløsninger til både fartøy og andre installasjoner. Når det gjelder havbruk, er det en stor miljøgevinst når du elektrifiserer arbeids- og supportfartøyene, sier han og legger til:

– I tillegg kan man bruke batteripakker sammen med dieselgeneratorene om bord i fôrflåtene for å minske forbruket av fossilt drivstoff. Dermed reduseres klimaavtrykket betraktelig. Også fiskeriflåten kan ta i bruk våre hybride og elektriske fremdriftsløsninger for å redusere klimaavtrykket.

Konkurransefortrinn

Kravet om nullutslipp for hele den maritime sektoren kommer stadig nærmere. Strengere miljøkrav blir vedtatt med kortere og kortere tidshorisont.

– Norge er bundet av internasjonale forpliktelser, og den økonomiske gevinsten for havbruket er stor ved å innføre klimatiltak. Allerede nå ser vi at forbrukerne er opptatt av bærekraft. Et lavt klimafotavtrykk vil helt klart bli et konkurransefortrinn for sjømatnæringene, sier Nesse.

BOS Power skreddersyr løsninger til hele den maritime sektoren. I tillegg til leveranse av effektive energiløsninger, tilbyr også selskapet support gjennom hele driftsperioden.

– Vi har et stort og kompetent serviceapparat i hele Norden for våre kunder, noe også oppdrettsnæringen vil nyte godt av.

Innovasjon og utvikling

BOS Power med hovedkontor i Bergen, satser hardt på utvikling og innovasjon.

– Kort fortalt har fokuset vårt tradisjonelt vært fremdrift til båter med diesel på tanken.

I dag skifter vi mer og mer over til hybride fremdriftssystemer og nullutslippsløsninger, sier Nesse og slår fast:

– Særlig hybridløsninger der batterikraften overtar fremdriften i perioder, er etterspurt for å redusere utslippene av klimagasser.

BOS Power innehar høy kompetanse på utvikling og levering av hybrid- og nullutslippsløsninger, med egen avdeling og lab i Molde, dedikert til utvikling og innovasjon. Selskapet tar ansvar for komplette systemleveranser, designer kraft- og kontrollsystemer og leverer integrerte løsninger til fartøy og andre installasjoner ferdig testet og sertifisert.

I tillegg å utvikle hybride og nullutslippsløsninger, er BOS Power nordisk distributør for det kjente motormerket MTU.

Nullutslippsferge i kompositt

BOS Power har nylig deltatt i utviklingen av verden første helelektriske komposittferge.

–  Til Barmen-fergen leverte vi det elektriske fremdriftssystemet. Prosjektet var et samarbeid med det innovative miljøet rundt Easy Form og Måløy Verft i Sogn og Fjordane.

BOS Power gjentar suksessen med samarbeidspartnerne i Måløy i år.  Nå ferdigstilles den helelektriske passasjerbåten «Ole Bull».  Den skal frakte passasjerer frem og tilbake til komponisten Ole Bulls hjem på Lysøen i Os.

– Til dette prosjektet leverer vi også egne løsninger, blant annet batteripakker, ladesystem, el-motor, koblingstavler og et energistyringssystem til båten, avslutter Nesse.

Tekst: Bertel O. Steen Power Solutions

Next article