Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Fokus på fiskens velferd
Fiskeri og havbruk

Fokus på fiskens velferd

Tekst:

I Norge utføres det hvert år tusenvis av smertevoldende forsøk på fisk. Det er nå et mål å redusere antallet slike forsøk.

En andel av de smertevoldende forsøkene utføres i forbindelse med utvikling og testing av vaksiner.– Forsøkene har som formål å fremskaffe dokumentasjon for vaksinens sikkerhet og effekt. Etter godkjenning må alle vaksine-batcher produsert testes før de kan frigjøres for salg. Både dokumentasjonen av vaksiner som utvikles og sluttkontroll tester av godkjente vaksiner er forsøk pålagt av relevant legemiddelmyndighet, sier Aslaug Ness som er seksjonsleder i MSD Animal Health Innovation.

Utvikling av fiskevaksiner skjer i stor grad i Norge, og hvert år vaksineres det 300 millioner her i landet.

Aslaug Ness, seksjonsleder MSD Animal health. Foto: MSD Animal Health

Flere metoder

I et standard smitteforsøk er det krav til en viss dødelighet hos fisken i kontrollgruppen for at vaksinen skal godkjennes.

Det brukes imidlertid alternative metoder i stor grad. Blant annet kan forsøkene erstattes med en laboriatorietest der en ikke bruker fisk. Men spesifiserte metode pålegg fra legemiddelmyndigheter begrenser i noen tilfeller dette.

Endring av pålagt metodikk fra legemiddelmyndigheter er politiske prosesser  i et felles system for EU og EØS-landene.

– Vi prøver imidlertid å påvirke for å få til endringer her som kan gi større fleksibilitet til å utvikle alternative metoder

Tre prinsipper

En alternativ metode for sluttkontroll tester er å sjekke for antistoffer i blodprøvene til den vaksinerte fisken. Et annet alternativ er tester som avsluttes før fisken blir klinisk syk.

– Vi har fokus på de tre R-prinsippene. Replace som innebærer å erstatte dyreforsøk med laboriatorietest. Reduce som innebærer å utvikle robuste tester så man kan bruke færre individer. I tillegg kommer Refine hvor vi ikke smitter fisken, eller avslutter forsøket før fisken blir klinisk syk, sier Ness.

Next article