Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Tett på sjømatnæringen i nord
Sponset

Analyselaboratoriet Labora tar sikte på å være den aktøren som er tettest på sjømatnæringen i nord. 

Hver eneste dag mottar, analyserer og tolker Labora AS prøver fra sjømatleverandører i hele Nord-Norge. Analysene brukes til å sikre at kvalitetskravene næringen står overfor er oppfylt, og at produsentene trygt kan sende sine varer ut i markedet.

– Vi gjør mikrobiologiske og kjemiske analyser for våre kunder. Når man skal selge næringsmidler er det viktig at alle krav innen hygiene og kvalitet er innfridd. Vi er en upartisk aktør som gjør denne avveiningen for å sikre mattrygghet, både for produsent og konsument. Idet vi finner avvik er vi også i beredskap for å løse problemet sammen med kunden så effektivt som mulig, sier Bjørnar Skjemstad som er salgssjef og fagrådgiver i Labora.

– Men det er egentlig bare én del av rollen vi spiller inn mot næringen, tilføyer han.

40 år med kompetanse

Skjemstad forteller at laksenæringen tar hygiene og matsikkerhet på største alvor. De opplever også at næringen har gode rutiner og internkontrollsystemer:

– Bransjen er fremoverlent og derfor treffer vi godt skolerte kvalitetsledere med mye kompetanse ute i bedriftene. Men nye utfordringer og kundekrav oppstår regelmessig, og da er det bra å bruke oss både som sparringspartner og som rådgiver, fortsetter han.

Salgssjef/fagrådgiver Bjørnar Skjemstad med kvalitetsleder Ragna Rein Gustavsen.

Og nettopp konsulentrollen til Labora er viktig. Opp gjennom årene har de samarbeidet tett med bransjen og bygd opp solid kompetanse og grundig fagkunnskap.

I forkant sammen med kunden

– Labora besøker slakteriene i forbindelse med prøvetakning, men også for å lære opp de som arbeider der, slik at de tar gode prøver, eller for å gå gjennom prøvetakingsprosessene sammen med kvalitetsleder. Vi kan tilby supplerende kompetanse til de fleste sjømatbedrifter og gjennomføre eksterne revisjoner, for å kvalitetssikre kundens internkontrollsystem, sier Skjemstad.

Lerøy Aurora AS har samarbeidet med Labora i mange år og deres kvalitetsleder Ragna Rein Gustavsen er svært fornøyd med å ha en samarbeidspartner som er tett på.

– For oss i Lerøy Aurora AS er det en trygghet å ha samarbeid med et laboratorium som ikke bare tar imot prøver, men som også kan støtte oss faglig. Labora stiller alltid opp, og er tilgjengelig med sin kompetanse for oss når vi trenger innspill.

– Labora kan bidra med å løse eventuelle avvik, men den aller beste effekten har vi når vi sammen kan løse problemstillinger som kundene våre måtte ha i produksjonen sin, og gjennom dette være i forkant sammen med kunden. Vårt arbeid handler nemlig like mye om å forebygge, som det å luke bort feil gjennom analyseprøver. Det å være tett på er en av verdiene selskapet er tuftet på, og det er viktig for oss å være en aktør som bransjen opplever har nok kompetanse til å utvikle dem videre, forklarer Skjemstad.

Labora er Nord-Norges største analyselaboratorium, med laboratorier både i Bodø og i Tromsø. Selskapets visjon er å holde folk og næring i nord trygg og frisk. Hver dag går 30 ansatte på jobb for å tilby mikrobiologiske og kjemiske analyser, fiskehelsetjenester og rådgivning.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Bjørnar Skjemstad, Salgssjef

Tlf. 755 66300 / mail: [email protected]
 
www.labora.no

Av Tom Backe

Next article