Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Forskning for bedre dyrehelse
Sponset

MSD Animal Health forsker på bedre dyrehelse, og fisk er et av satsningsområdene. Målet er at fisken skal være sterkere og sunnere.A

– Den faglige ledelsen for utvikling av produkter til kaldtvannsarter sitter i Norge, men samarbeider tett med dyktige kolleger i hele verden. Vi har alle de ressursene vi trenger for å gjøre en så god jobb som mulig, sier veterinær Lene Høgset. Hun har kontor i Bergen og er leder for det kommersielle fagmiljøet Teknisk Team i MSD Animal Health.

En av verdens største

Legemiddelkonsernet MSD er en av verdens viktigste aktører innenfor helse til både mennesker og dyr. Det er rundt 70.000 ansatte i MSD globalt. Innenfor dyrehelse er konsernet kjent som MSD Animal Health.

– Det er mye bedre å forebygge sykdom enn å behandle. Vaksinering av laks og ørret er en nøkkel til Norges oppdrettseventyr, og god laksehelse er basert på norske fagmiljøer. MSD Animal Health var så heldig å få med seg flere forskningsressurser og dette har vært viktig i vårt arbeid, forteller Dafydd Morris, leder for selskapet i Norge.  

God biologi er god etikk

Laks og ørret er blant våre viktigste husdyr. Også produksjonsdyr må få et godt liv, og dette er styrende for hvordan MSD Animal Health velger satsningsområder og foretar forskningen sin.

– Nummer én er at vi skal forebygge sykdom. Vaksinering er svært god fiskehelse, og vi jobber kontinuerlig med å lage både nye vaksiner og forbedre gamle. Lusemidler som kan tilsettes fôret er et annet eksempel, sier Dafydd Morris.

Å redusere påkjenninger er også viktig

– Vi har bedøvelsesmidler som gjør at fisken er rolig og mindre stresset under håndtering, og vi bruker mye tid og ressurser på å redusere påkjenninger fisken har under produksjonen. Vi gjør også det vi kan for å redusere antall individer som benyttes ved forskning og utvikling av nye medisiner. Etikk er ekstremt viktig hos legemiddelprodusenter, og dette er et område der MSD er, og skal være, ledende, sier Morris.

Dafydd Morris (adm. dir.) og Hilde Mosand (Nordisk markedsdirektør) i MSD Animal Health samarbeider med norske lakseoppdrettere.

Regelverket er svært strengt, og følger mer eller mindre de samme retningslinjer som humanmedisin. Informasjon om reseptbelagte produkter kan kun gis til autorisert fiskehelsepersonell.

Gir oppdretterne økt lønnsomhet

Verden vil ha mer laks og etterspørselen er nærmest umettelig. Det eneste som begrenser veksten er biologi og miljø. Lene Høgset og kollegene hennes ønsker å bidra til at norsk lakseoppdrett kan bli enda mer lønnsomt samtidig som Norge er i front når det gjelder god fiskehelse.

– Gode vaksiner gjør at oppdretterne i praksis ikke benytter antibiotika. Det har vært en kjempesuksess! Nå er det parasitten lakselus som er den dyreste utfordringen, og da er det forskningsmiljøer som oss som må stå for utvikling av nye og bedre metoder. Det tar tid, men jeg er sikker på at også denne utfordringen vil bli løst.

Flere kontorer i Norge

I Norge har MSD Animal Health kontorer i Bergen, Trondheim og Drammen. Kundeansvarlige lokalt jobber med å gi oppdretterne produktstøtte og annen faglig støtte til dem som ønsker det.

– Vi har en rekke produkter. Legemidler og vaksiner er kjernevirksomheten vår, men vi har også teknologiske løsninger og produkter som ikke er legemidler. I disse dager lanseres «Falcon» som er en automatisk luseteller, og som vil gjøre jobben med dokumentasjon av lakselus i hver enkelt merd enklere. Vi har også en skumdemper, «Defoam FG-10», som er den eneste på markedet som er utviklet til bruk på fisk. Vi har kjennskap til «best practice» og god erfaring som rådgivere for oppdrettere og fiskehelsepersonell. Vi lykkes når oppdretterne lykkes, avslutter Dafydd Morris i MSD Animal Health.

Av Cato Brurarøy

Next article