Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg
Fiskeri og havbruk

Bygger Norges første landbaserte oppdrettsanlegg

Foto: Nordic Aquafarms

I dag produseres det omtrent 1.3 millioner tonn fisk i Norge årlig. Det er imidlertid ikke nok. Skal vi møte fremtidens etterspørsel må produksjonen dobles i løpet av de neste 30 årene. Det skaper en rekke nye utfordringer for havbruksnæringen. Løsningen kan ligge på land.

– Ser man på akvakulturens utvikling og etterspørselen etter fisk i årene som kommer, så ser vi at det må skje en dramatisk økning i fiskeproduksjonen i verden. Fangsttallene har stagnert over flere år, og vi har sett vekstbegrensninger i sjøbasert oppdrett. I tillegg er det lite som tyder på at det som skjer i havet nå skal bedre seg med det første. Derfor satser vi på landbasert oppdrett, sier Erik Heim, CEO i Nordic Aquafarms.

Naturvernernes drøm om å få oppdrettsfisken på land er dermed i ferd med å bli virkelighet. I desember skal det svømme smålaks i tanker på industriområdet Øra i Fredrikstad – i et anlegg som blir Europas største, og Norges første forsøk på oppdrett på land. Bak anlegget står Fredrikstad Seafoods som delvis eies av Nordic Aquafarms.

Et bærekraftig og fremtidsrettet supplement

Oppdrett på land er ikke noe nytt. Ei heller er de teknologiene og strategiene som brukes på land, nye. Det som likevel er nytt, er at anleggene nå industrialiseres, tas ut i skala, og tenker innovativt og fremtidsrettet.

– Det mange ikke tenker på er at all oppdrettsfisk starter livet på land. Forskjellen mellom landbasert og sjøbasert oppdrett er rett og slett at vi i landbasert velger å beholde fisken innendørs helt til den skal høstes, i stedet for å flytte den ut på sjøen etterhvert, forklarer Heim.

Landbaserte anlegg har få lokaliseringsbegrensninger, og gjør det med det mulig for områder som tidligere ikke har kunnet delta i sjømatbransjen, å bli med. Det gir gode muligheter for økt produksjon, i tillegg til at det er svært bærekraftig.

– Landbasert oppdrett har et godt utgangspunkt for bærekraft i forhold til dette med å adressere utslipp, forebygge rømning, lus og sykdom. I tillegg legges anleggene nærmere etterspørselen og kundene, og CO2-utslippene som kommer av frakt reduseres kraftig.

Gir landbasert oppdrett bedre fiskevelferd?

Det som hvert fall er en stor fordel er at man kan filtrere ut lus, så de kommer aldri inn til fisken. Det betyr jo igjen at vi ikke trenger å gi medikamenter knyttet til lus, og det er jo klart det er positivt for fisken. Også dette med dødelighet knyttet til lusebehandling og også rømninger, som begge er store problemer, er noe vi tar ut av kabalen.

Nordic Aquafarms har allerede to anlegg i drift i Danmark. Her har de Yellowtail Kingfish og Sashimi Royal. Arter det ikke går an å drive oppdrett på i nordiske hav.

– Den første fisken kom inn for tre år siden. Det har vært en komplisert prosess og vi har helt klart hatt en bratt læringskurve, men reisen har vært veldig fin og spennende, og nå er vi der vi vil være. Vi har heller aldri hatt sykdom, eller dødelighet knyttet til sykdom, så det er jo flott. Neste steg nå er å bygge et stort oppdrettsanlegg i Maine i USA.

Må sette alle kluter til

I følge Heim kan vi ikke forvente oss å få særlig mer viltfanget fisk ut av havet i fremtiden på global basis, enn det vi gjør i dag. I tillegg er fremtiden i havet usikker og uforutsigbar. Temperaturen kan øke, det kan komme nye sykdommer, mer plast og flere restriksjoner. Derfor kan det være lurt å spille på flere strenger.

– Hvis utsiktene er riktige, og produksjonen av fisk må dobles de neste 30 årene for å møte etterspørselen i verden, så tenker jeg at vi må jobbe i flere spor, og sette alle kluter til. Det handler ikke om at det ene skal utkonkurrere ut det andre, jeg tror det vil være behov for alt.

Det handler rett og slett om hvordan næringen skal drives videre for å være godt nok rustet for fremtiden, mener Heim.

– Det er ingen ren fasit på dette, og noen arter kan man ikke ha i norsk sjø. Skal man møte etterspørselen blant slike arter i Norge er man nødt til å ha lokal oppdrett på land i Europa. Men det er litt som å se inn i en krystallkule. Man vet egentlig ikke hva som kommer til å skje i havbruksnæringen fremover, og nettopp derfor er det lurt å spille på flere strenger, tenker vi. Så får vi se hva fremtiden bringer.

Next article