Home » Fremtidens havrom » Bølgekraft skal produseres i store mengder
Sponset

Waves4Power har fått på plass startkapitalen for å sikre en oppstart av miljøvennlig produksjon av elektrisitet fra bølgekraft. Først ute blir et anlegg på Sunnmørskysten i 2022.

– Dette er en verdensnyhet! Vår bølgekraftløsning er miljøvennlig og kostnadseffektiv, og vi skal snart få til produksjoner flere steder i verden, sier administrerende direktør (CEO) Jonas Kamf i det svenske selskapet Waves4Power.

WaveEL™

Waves4Power leverer bølgekraftbøyen WaveEL™, som konverterer havbølgebevegelse til elektrisk kraft på en lønnsom måte uten CO2-utslipp. Bøyene beveger seg opp og ned i bølgene rundt et 30 meter langt rør, forsynt med et stempel som holder 400 tonn vann i ro. Bevegelsesenergien omdannes via hydraulikk til elektrisitet i en generator. Strøm går via spesialkabel til en connection hub medtransformator og videre inn på kraftnettet.

– Du vil ikke se mye til de nye bølgekraftanleggene vi nå utvikler. Cirka to meter vil den stikke over havoverflaten, og anleggene vil derfor være mindre synlige enn et oppdrettsanlegg, sier han.

Teknikken bak WaveEL™ er verifisert av Chalmers Tekniska Högskola og er nå klar for kommersialisering.

Partnere

– EnergyTwo fra USA inngikk den 21. juni en strategisk avtale med oss som investor og partner for å kombinere bølgekraft og miljøvennlige løsninger for å gi energi til hjem, bedrifter og samfunn, sier han.

Mange partnere er allerede med, i et globalt samarbeid. I første runde skal WaveEL™-en tilvirkes i Gøteborg i Sverige og nødvendige deler leveres også fra Vasa i Finland, før det transporteres til Norge for sluttmontering i et anlegg på Sunnmørskysten der bølgekraftverket skal legges ut senere i 2021.

– Vi bruker standardprodukter som er bra, og utnytter det som allerede finnes, som generatoren til Siemens og hydralsylinderen til NordHydro fra Finland. I de nye WaveEL™-systemene skal vi bytte ut stål i tuben med polyetylen som vår partner Borealis har utviklet. Polyetylen er mer motstandsdyktig mot korrosjon, den blir sterkere av mer belastning, er mye lettere i vekt og mer fleksibel enn stål, og ikke minst, så slipper den ikke mikroplastikk i havet. Vår jobb er å kople sammen delene som de ulike partnere leverer, og kombinere dem med vår patenterte teknikk sier han.

Partnerne er blant annet Siemens, Uponor, Borealis, Jotun, Chalmers tekniska högskula i Gøteborg, Runde miljøsenter, Petronas, BlueOrbis og Parker. Waves4Power er representert i Sverige, Norge, Storbritannia og USA. Det jobbes også med prosjekter i blant annet Elfenbenskysten. Alaska, New Zealand og Indonesia.

Havbruk

– Vi skal gjennom bølgekraft levere elektrisitet til en bra pris, som er mye billigere en diesel. Hele norskekysten fra nord til sør, kan vi dekke. I det åpne havet der det ikke er is på vannet, kan vi levere til små og store oppdrettsanlegg. Vi vil plassere bølgekraftverkene der oppdrettsanlegget eller andre næringen ved kysten allerede finnes, så på den måten vil det ofte ikke være vanskelig for oss å få tillatelse til produksjon, sier han.

Marin klassifisering

Neste mål for Waves4Power er få på plass en marin klassifisering.

– Vårt nye store mål er å få på plass en marin klassifisering fra Det norske veritas (DNV) eller andre. Dette vil være av enorm betydning for hos med hensyn til investeringer og forsikringer, sier han.

Miljøvennlig

Hvert døgn er potensialet i bølgekraft 860 ganger mer kraft enn vindkraft. Det er mange steder det er for lite elektrisitet i dag, som for eksempel i Afrika, Sydøst-Asia, California og Texas (i Norge og Sverige er vi heldige). Jonas Kamf er optimistisk og vil spre bølgekraften til hele verden:

– Våre barn og deres barn trenger ikke være redd for global oppvarming og CO2, fordi vi har tilgang til å produsere elektrisitet uten at det forstyrrer vår planet. Det er mye lidenskap i Waves4Power for å gjøre en forskjell her i verden. Vi vil ha bort det fossile og diesel. Nå finnes det smarte måter å lage energi, sier han.

Tekst: Marius Morstøl Jenssen

Neste artikkel