Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Sertifisering bidrar til bærekraftig oppdrett
Sponset

Oppmerksomheten rundt bærekraften innen norsk oppdrettsnæring øker. Temaer som mattrygghet, dyrevelferd og forurensningsproblematikk blir mer og mer aktuelle. Flere av sertifiseringsordningene for akvakultur har tydelige miljøkrav som en sentral del av standarden.

Revisjonsleder Morten Berntsen i Kiwa mener oppdrettsbransjen nå har et sterkt søkelys på bærekraftig havbruk.

– Stadig flere norske oppdrettsvirksomheter velger å sertifisere seg. Behovet for å synliggjøre miljø- og bærekrafthensyn er ikke minst drevet av påtrykk fra forbrukerne. Regulativer fra myndighetene og krav fra større innkjøpere virker også inn, fremhever Berntsen.

Morten Berntsen

Revisjonsleder i Kiwa

Sertifisering av fiskeoppdrett

Berntsen forteller at det er to produktstandarder som dominerer i Norge: Aquaculture Stewardship Council (ASC Farm) og GLOBALG.A.P. IFA – Aquaculture (GG Aqua).

– Begge standardene omfatter krav innen fiskehelse, dyrevelferd, matvaretrygghet, ytre miljø, rømning og seriøst arbeidsliv, og har omfattende sjekklister med spesifikke krav som må oppfylles av den enkelte produsent som blir sertifisert, sier Berntsen.

Mens ASC Farm har egne understandarder for for eksempel laks og ferskvannsørret, er GG Aqua en felles standard som omfatter mange fiskearter. Siden ulike markeder etterspør henholdsvis ASC Farm og GG Aqua, er mange selskaper sertifisert etter begge standarder. Selv om kravene er ulike, er mange av temaene de samme. Kiwa har revisorer som kan gjennomføre samtidige revisjoner av begge standardene. Dette er tidseffektivt og kostnadseffektivt for oppdretter.

– Kiwa er også akkreditert for ledelsessystemstandardene ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (ytre miljø) og ISO 45001 (arbeidsmiljø/sikkerhet), og kan tilby integrerte revisjoner for bedrifter som ønsker å kombinere produktstandarder og ledelsessystemstandarder, forteller Berntsen.

Fôrleverandører

Revisjonsleder Torill Strand i Kiwa påpeker at både GLOBALG.A.P. og ASC har fokus på at fôret som benyttes i sertifisert oppdrett skal være bærekraftig.

– Fôrstandarden GLOBALG.A.P. Compound Feed Manufacturing (CFM) er allerede tilgjengelig, og nylig lanserte ASC sin fôrstandard som blir sertifiserbar fra høsten 2022, sier Strand.

Torill Strand

Revisjonsleder i Kiwa

Leverandørrevisjon og samsvarsvurdering

Berntsen peker på at GG Aqua krever at oppdrettere kontrollerer og overvåker sine underleverandører med hensyn til de krav som standarden setter.

– Leverandørtjenester som representer en potensiell risiko for fiskevelferd, matvaretrygghet, rømning og ytre miljø vil typisk inkludere brønnbåter, servicebåter, lusebehandling og notreparasjoner, sier Berntsen og tilføyer:

– Oppdretter kan oppfylle kravet enten ved å gjennomføre årlige internrevisjoner hos sine underleverandører eller ved å kreve at et godkjent sertifiseringsorgan foretar en leverandørrevisjon og utsteder en samsvarsvurdering som viser at virksomheten oppfyller relevante punkter i GG Aqua-standarden.  

Leverandørkjeden

Torill Strand fremhever at forbrukere ønsker oppdrettsprodukter som kan spores tilbake til et bærekraftig oppdrett. For å ivareta sporbarhet i hele leverandørkjeden har GLOBALG.A.P. og ASC etablert Chain of Custody (CoC)-standarder.

– GLOBALG.A.P. har sin egen standard som kan brukes både for sjømat og landbruksprodukter. Standarden inneholder blant annet krav til ledelsessystem, kontroll av leverandører og produkter, sporbarhet, merking og mattrygghet, og har særlige krav knyttet til akvakultur, forklarer Strand.

Oppdrettsnæringen involverer mange aktører som vist med denne verdikjeden.

ASC benytter Marine Stewardship Council (MSC) sin standard for leverandørkjeden, som opprinnelig ble utviklet for villfanget sjømat. Standarden inneholder blant annet krav til kontroll av leverandører og produkter, merking, adskillelse, sporbarhet og ledelse. ASC er i ferd med å utvikle et tillegg til MSC CoC-standarden som skal ivareta krav som er relevante for oppdrett.

– For å kunne bruke logoene til GLOBALG.A.P. og ASC på produkter må alle ledd i leverandørkjeden, som for eksempel slakteri, foredlingsbedrifter og tradere, være CoC-sertifiserte, avslutter Strand.

Tekst: Kiwa

Next article