Home » Innovasjon i havrommet » Den seilende havkonferansen
Innovasjon i havrommet

Den seilende havkonferansen

Hold Norge rent, strandrydding
Hold Norge rent, strandrydding
Mari Mo Osterheider og Fanny Pindsle jobber i Hold Norge Rent, en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens visjon er et Norge uten avfall på avveie. Foto: Sarah Casu/Mediaplanet

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider for å redusere marin forsøpling. Til sommeren legger de ut på en seilekspedisjon til Grønland. Hensikten er å samle alle som kjemper for rene og produktive hav på samme dekk, enten de går i slagstøvler eller lakksko.

– Vi ønsker å koble alt som skjer rundt bærekraftige hav fra regjeringen, miljøorganisasjoner og fra næringslivet, slik at vi kan sette av gårde i den samme retningen. Vi som er opptatt av havet må bli oppdatert på hvilke prosjekter vi kan samarbeide om, sier Fanny Pindsle, prosjektleder for opprydding i Hold Norge Rent.

Ekspedisjon i tre måneder

I juli starter den tre måneder lange ekspedisjonen fra Oslo med den ærverdige seilskuta SS Vega. Ruten går innom ulike byer langs norskekysten, til Bjørnøya, Spitsbergen, Grønland, Færøyene, Orknøyene og tilbake til Norge. Turen vil ha etapper dedikert til ulike tema, som utbygging, oppdrett, offshore-virksomhet og turisme.

– Vi la ut på et tilsvarende seilas fra Oslo til Runde i mai i 2018, og erfarte at det mange ulike fagfelt er opptatt av havtematikken, men som kanskje ikke kjenner så godt til hva de andre arbeider med. SS Vega ble en naturlig møteplass. Derfor ønsker vi at vårt tokt skal bli en slags seilende konferanse der havforskere, arkitekter, fiskere og ingeniører kan vise hvordan de jobber, forklarer Pindsle.  

Hold Norge Rents overordnede mål er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur. Hold Norge Rent skal være en spydspiss i arbeidet mot marin forsøpling og skal bygge nettverk og ta initiativ til internasjonalt samarbeid.

For de som ikke vil vente helt til juli, inviterer Hold Norge Rent til en konferanse om forsøpling i Bergen 6. februar.

Neste artikkel