Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Havnasjonen Norge
Innovasjon i havrommet

Havnasjonen Norge

Fiskerminister Harald T. Nesvik (Frp) hos Kvarøy Fiskeoppdrett, mars 2019. Foto: Øyvinn Myge/NFD

Vi nordmenn har i generasjoner levd av havet. Det skal vi fortsette med, og i årene som kommer vil sjømatnæringen bli stadig viktigere.

Av: Harald T. Nesvik (Frp), Fiskeri- og sjømatminister

Historien om Norge er fortellingen om havet. Det er ressursene i havet som har bygget vår rikdom. På 1300-tallet utgjorde tørrfisken over 80 prosent av Norges eksport. Sjømaten har med andre ord hatt stor betydning for Norge som nasjon.

I 2050 kommer vi til å være nærmere ti milliarder mennesker på jorda. Behovet for mat vil øke.

Målet med regjeringas havsatsing er at «Norge skal være en ledende havnasjon». Dette handler om at vi må bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene – som er betydelige bidragsytere til norsk økonomi og velferd.

Eksportrekord

Verden etterspør norsk sjømat, og vi er i en fantastisk posisjon til å forsyne verden med råvarer av topp kvalitet. Verdien av norsk sjømateksport har aldri vært høyere. Siden 2013 har eksportverdien av norsk sjømat økt med 60 prosent –  fra 61,5 milliarder til 99 milliarder kroner. I år runder vi kanskje den magiske 100 milliardergrensen.

Og den gode nyheten er: Vi kan få til enda mer, for det ligger enorme muligheter i havet.

Bærekraftig vekst

Når vi vet at det er store begrensninger for hvor mye mer vi kan dyrke på land, sier det seg selv at vi må se til havet. Vi må ta i bruk flere arter enn vi gjør i dag. I dag er vi verdensledende innenfor både produksjon av fisk og oppdrettsteknologi. I fremtiden tror jeg vi vil utnytte flere arter enn vi gjør i dag, men vi trenger mer kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer som ligger her.

Samtidig må vi utnytte de ressursene vi allerede høster enda bedre, og vi må legge til rette for mer oppdrett.

Men forutsetningen for å sette veksten ut i livet, er at miljøkonsekvensene må være under kontroll. Vi må ha en bærekraftig forvaltning av havets ressurser – og sørge for at vi har på plass gode og forutsigbare rammebetingelser for havnæringene.

Foto: Øyvinn Myge/NFD

Ny kompetanse og teknologi

Forskning, kunnskaps- og teknologiutvikling er avgjørende for å utløse potensialet for videre vekst i havnæringene. Nettopp derfor er det viktig at vi i Norge tar eierskap til ny kompetanse og ny teknologi. Det gjelder både myndigheter, næring og forskning.

Vi må sørge for at vi blir verdensledende på ny teknologi. Teknologi som tar hensyn til miljøet, støtter opp om fiskevelferd og samtidig gir positive tall på bunnlinja.

Derfor har regjeringen økt investeringene i infrastruktur og forskning og utvikling, fordi forskning og innovasjon er nøkkelen til videre vekst.

Handel

Som verdens nest største sjømateksportør er vi avhengig av gode handelsbetingelser. Derfor jobber regjeringen kontinuerlig med å sikre konkurransedyktige vilkår for sjømatnæringa. Vi forhandler fram nye frihandelsavtaler, og vi oppdaterer dem vi allerede har. Den siste tiden har vi inngått avtaler med Mercosur-landene i Sør-Amerika, Filippinene og Indonesia, og vi er i innspurten med å få på plass en avtale med Kina.

Et godt markedsarbeid framover vil være avgjørende om vi skal lykkes med de store ambisjonene vi har for norsk sjømatnæring.

Honnør til næringen

For regjeringa har store ambisjoner på vegne av sjømatnæringa. Det er en takknemlig oppgave – når næringen selv er ambisiøs og framoverlent!  Det er sånn det skal være – næringslivet driver utviklingen, og vi som er politikere følger på og legger til rette.

Det er ingen tvil om at vi skal leve av havet i fremtiden! Det viktigste for meg er at Norge som nasjon har flere bein å stå på. Selv om vi skal ha inntekter fra olje og gass i årtier fremover, vil produksjonen gå gradvis ned. Sjømatnæringen vil gå gradvis oppover.

Sjømatnæringen er og blir fremtidsnæring nummer én.

Next article