Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Nina Jensen: Står sammen for en bedre verden
Innovasjon i havrommet

Nina Jensen: Står sammen for en bedre verden

Nina Jensen
Nina Jensen
Nina Jensen, daglig leder i REV Ocean. Foto: Pål Laukli

Nina Jensens miljøengasjement og Kjell Inge Røkkes forretningsteft skal i samarbeid redde havet med verdens mest avanserte forskningsskip, REV Ocean.

Av: Andreas Aguilera Myrvold

En kan ikke redde verden kun med hjelp av finansielle muskler. Ofte trengs kunnskap, vitenskap og forskning for å kunne flytte fjell. Kjell Inge Røkke forsøkte derfor å rekruttere marinbiologen Nina Jensen hver dag i nesten ett år uten å lykkes. Jensen har valgt å vie livet sitt for å forbedre miljøtilstanden, og alltid hatt ambisjoner om å gjøre nettopp dette i WWF hvor hun jobbet i 15 år.

— Man kan trygt si at Kjell Inge rekrutterte meg til REV Ocean, for han ringte meg mer eller mindre hver dag i ett år for å overbevise meg å komme ombord. Jeg takket nei inntil jeg så hvilket potensial prosjektet hadde, og fikk fjernet enhver tvil om at han virkelig mente alvor med satsingen. Da var det plutselig enkelt å takke ja til jobben – for når man kombinerer mitt gjennomgripende miljøengasjement med en person som er så godt bemidlet, og er en så dyktig forretningsmann som han er, finnes det ikke en annen plass som gir de samme mulighetene til å gjøre en større forskjell, sier Nina Jensen, daglig leder i REV Ocean.

Spekket med avansert teknologi

Skipet skal stå ferdigstilt i 2021, og blir 182 meter i lengde og dermed det største forskningsskipet til dags dato. Mer interessant enn størrelsen er at skipet vil bli det mest avanserte forskningsskipet i verden, spekket med det fremste av forsknings- og kommunikasjonsutstyr som skal bidra til både å lette arbeidet til forskerne, samt å tilgjengeliggjøre mesteparten av havet for forskning.

— I tillegg ønsker vi å formidle forskningen og kunnskapen globalt gjennom ulike former for live-streaming, tv-serier, og andre kommunikasjonsaktiviteter. Målet vårt er å skape konkrete løsninger på miljøproblemene i havet, som vil være bredere enn forskning. Prosjektet er både en form for en flytende tenketank, og samtidig en løsningsprodusent. Det vil naturligvis dreie seg om forskning, men også om å omsette forskningen til handling og konkrete løsninger. Vi skal bidra til å skalere disse løsningene ut til verden, fortsetter marinbiologen.

Prosjektets primært anliggende vil derfor ikke være den generelle veksten i havnæringen, men heller det å løse miljøproblemene havet står overfor som forurensning og havforsuring.

Definerte satsingsområder

— Vi har hittil definert noen overordnede tematiske satsingsområder som plast og forurensning, overfiske og bifangst, og klimaendringer og havforsuring. De eneste kravene vi på nåværende tidspunkt har til forskere som i fremtiden skal få lov til å bruke skipet gratis er at de bidrar til å forske på- og produsere løsninger til miljøproblemene i havet, og ikke minst at de deler dataene sine åpent, legger hun til.

Gjennom bruk av kunstig intelligens og ulike algoritmer skal REV Ocean også innhente og tilgjengeliggjøre relevant kunnskap i sin nyetablerte dataplattform. Med dette håper de å gi grunnlag for å fatte bedre beslutninger, kunne utvikle ny teknologi og bedre den eksisterende forvaltningen.

Samarbeidet, et paradoks

På spørsmål om det moralske aspektet med å samarbeide med en person som tjener det meste av sine penger ved å pumpe opp olje og gass fra havets bunn, er Jensen i stoisk ro. Likevel ser hun et paradoks i å jobbe med Røkke.

— Det har vært et paradoks hele veien, og det vil bestandig være et paradoks i fremtiden mellom næringslivsaktører og miljøinteresser. Men det å kunne kombinere mitt miljøengasjement, og Røkkes forretningsteft, ambisjonsnivå og ikke minst finansielle muskler åpner opp for et helt nytt mulighetsrom som man ikke ville fått ellers. Én av forutsetningene for at jeg takket ja til jobben var at han, og hans selskaper ikke skal ha oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

— Man må nesten akseptere at pengene i stor grad tjenes på olje- og gass-virksomhet, for det samme gjelder det meste av midler i Norge. Vi kommer ikke foruten at mye av vår handel og virksomhet er olje-finansiert, men det er da heller positivt at disse midlene kan brukes til å utrette en forskjell for en bedre verden, avslutter Jensen.

Next article