Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Oslo – en av verdens ledende maritime hovedsteder
Innovasjon i havrommet

Oslo – en av verdens ledende maritime hovedsteder

Det ligger spennende muligheter i å fjerne det kunstige skillet mellom hav og land, og tenke nytt rundt hvordan vi kan utnytte og gjenbruke flytende installasjoner og skip. Foto: Getty Images

Oslo representerer en urealisert mulighet til å skape verdens ledende hovedstad for havets grundere, spisset mot aksen bærekraft og teknologi, og som en kreativ og annerledestenkende havby.

Av: Birgit M. Liodden, direktør for bærekraft, havrom og kommunikasjon, Oslo Innovation Week

Mens vi er en liten by i global sammenheng, er Oslo blant verdens ledende maritime hovedsteder, og inngangsport til verdens mest komplette høyteknologiske havklynge spredt langs norskekysten. Oslo er også Nordens raskest voksende oppstartsby, og potensialene i å bringe disse to miljøene sammen er betydelige. 

Europeisk Miljøhovedstad 2019

De globale utfordringene knyttet til havplast, robust forvaltning såvel som reduksjon av utslipp har kommet langt høyere på agendaen enn tidligere. Samtidig er Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019, og en spydspiss i klimakappløpet gjennom et unikt og historisk klimabudsjett, som også gir grunnlag for nye forretningsmuligheter i skjæringspunktet by og hav.

I en verden hvor urbanisering øker raskt, og byene representerer store utslipp, men også kan ta raskere grep enn nasjoner, er Oslo en av 7sju byer som har utarbeidet handlingsplaner som leverer på Parisavtalen. Man er i ferd med å oppnå en sterk posisjon som testbed for et verdenssamfunn som trenger rene, inkluderende bysamfunn. Dette er viktig både for å skape stabilitet og begrense global oppvarming, men representerer også store nye forretningsmuligheter for næringslivet. Og for byer som skal bli klimanøytrale, spiller maritim næring og havet en nøkkelrolle.

«Generasjon opprydning»

Norges havnæringer har lyktes med omstilling og i tøff global konkurranse gang på gang, og representerer et stort antall av de viktigste innovasjonene innen havteknologi i verden. Vi har verdens nest lengste kystlinje, og kontrollerer et havområde mange ganger større enn fastlandet.

Dagens unge utgjør «generasjon opprydning», og havnæringene gir dem en bredde av unike muligheter til å bidra positivt til et bedre klima og klode. Verden ser til Norge, og i tiårene som kommer skal havet i enda større grad enn tidligere bidra med mat, medisiner, ressurser, utslippskutt og helt nye næringer som ennå ikke er oppfunnet. Dette betyr potensial for en ny norsk gullalder, dersom vi forvalter mulighetsrommet raskt nok, og investerer i kompetanse, innovasjon og modig prioritering.

Styrke innovasjonskraften

Gjennom å kombinere teknologi, bærekraftig og ressurseffektiv forretningsutvikling, kompetent kapital og solid erfaring fra de etablerte næringene – og brobygge disse med startupmiljøene – kan vi styrke innovasjonskraften raskere. Oslo vil kunne være en naturlig inngangsport til resten av hav-Norge i dette bildet; et startpunkt for å styrke kompetansetilgangen, og en verdiskapende samarbeidspartner for de internasjonalt ledende havbyene i Norge – hver med sine styrker og unike egenskaper.

avatar

Birgit M. Liodden

Direktør for bærekraft, havrom og kommunikasjon, Oslo Innovation Week

Her har man det som skal til for å mobilisere verdens beste økosystem for havgrunderne; og muligheten til å skape piloter og åpne innovasjonsprosjekter som kan inspirere liknende initiativ langs resten av kysten. 

Ocean Entrepreneurs’ Capital

Som en del av Oslos næringsprogram som Europeisk Miljøhovedstad, har man lansert prosjektet Ocean Entrepreneurs’ Capital. Prosjektet skal kartlegge det eksisterende økosystemet for nye problemløsere innen havromsnæringene, og sentrale gap som må forbedres.

Det ligger spennende muligheter i å fjerne det kunstige skillet mellom hav og land, og tenke nytt rundt hvordan vi kan utnytte og gjenbruke flytende installasjoner og skip. I byer med sterkt press på landarealer og infrastruktur kan havnæringene bli problemløsere.

Hvordan kan mer transport og offentlig transport, infrastruktur, idrettsanlegg, utdanningsanlegg, lagringsplass, vannrensing, resirkuleringsanlegg, produksjon av mat, energi og industrielle produkter være flytende og fleksibelt fremfor landbasert? Se for deg at VM eller OL kunne gjennomføres uten å investere milliarder i store anlegg som sjelden passer med lokale bruksbehov i etterkant, og heller gjenbrukes på neste lokasjon et helt annet sted i verden. De nye mulighetene i havrommet ligger i ytterpunktene av og mellom eksisterende næringer, så dette er kun enkle eksempler. Poenget er at vi må utfordre tankesettet vårt. Oslo/Norge kan være pilot for verden, løse våre egne lokale utfordringer, og samtidig skape nye eksportmuligheter å leve av i fremtiden.

Delingsplattform

Oslo arbeider også med en delingsplattform for aktører på tvers av fagfelt og segmenter, fra ulike deler av verden, hvor gründere kan skape og teste løsninger, møte relevante aktører, hvor besøkende eksperter kan ha midlertidig base når de er i Oslo, sammen med deltakere i akseleratorprogrammer, studenter og toppledere, som utforsker radikal innovasjon. I 2019 er målsetningen å sjøsette en småskalapilot; en synlig, tilgjengelig og fysisk flytende arena for å utforske fremtiden. En arena for å teste smarte, grønne pilotløsninger for flytende produksjon og lagring av energi, vannrensing, plast- og avfallsløsninger, dyrking og mer.

Arbeidet med å realisere Ocean Opportunity Lab – verdens første flytende havgrunderhub – i 2019 er basert på smart samarbeid, dugnadsmentalitet, delingsøkonomi og skånsomt fotavtrykk gjennom gjenbruk. Sammen med eksisterende fysiske ressurser til lands og til vanns som sammen kan dekke ulike behov, og utforme en dynamisk og fleksibel kombinasjon som utgjør havgrundernes fysiske møteplass, sammen med en flytende småskalapilot.

Arenaen vil også inneholde det aller første biblioteket for ubrukte hav-ideer. Aktører og individer kan donere sine ideer som har blitt liggende i en skuff, og både studenter, gründere og andre flinke folk kan utvikle dem videre, enten i samarbeid eller frittstående. Et grassrotprosjekt basert på dugnad og bredde, som engasjerer i retning av andre større og topptunge initiativ som REV Ocean, FNs Havplattform og C40. Velkommen ombord!

Arenaen vil også inneholde det aller første biblioteket for ubrukte hav-ideer. Aktører og individer kan donere sine ideer som har blitt liggende i en skuff, og både studenter, gründere og andre flinke folk kan utvikle dem videre, enten i samarbeid eller frittstående. Et grassrotprosjekt basert på dugnad og bredde, som engasjerer i retning av andre større og topptunge initiativ som REV Ocean, FNs Havplattform og C40. Velkommen ombord!

Next article