Home » Innovasjon i havrommet » Stor etterspørsel etter landbaserte anlegg illustrerer gode tider innen fiskeri og havbruk
Sponset

Siden 2010 har selskapet Stadpipe, en av landets fremste spesialister på avanserte rørsystemer, opplevd en stor vekst. Gjennom de siste fem årene har etterspørselen økt betydelig, og den største veksten er uten tvil innenfor oppdrettsnæringen.

Av: Julie Malvik

– Det er stor etterspørsel i Norge for landbaserte anlegg, og veksten vil antakelig bare fortsette, sier daglig leder i Stadpipe, Nils Per Sjåstad.

Stadpipe ble startet opp i 1995, og har gått fra å være et rørleggerfirma til å levere komplette rørtekniske installasjoner fra prosjektering til utførelse.

Norges største landbaserte oppdrettsanlegg

I dag leverer selskapet komplette rørtekniske anlegg til Norges største landbaserte oppdrettsanlegg på Kjærelva i Fitjar. Anlegget eies av SalMar, og skal stå ferdig til sommeren 2019.

– Dette oppdraget har vi for Krüger Kaldnes, og prosjektet startet i fjor sommer. Vi har utført flere oppdrag sammen med Krüger Kaldnes, og er fornøyd med samarbeidet med leveransene til oppdrettsnæringen, forteller Sjåstad.

– Vi har flere års erfaring som leverandør på en rekke landbaserte anlegg til mange av de store aktørene. Vi jobber i dag med flere andre lignende oppdrettsanlegg for kunder som Mowi (Marine Harvest) og Billund Norge, sier Sjåstad.

I desember skal selskapet starte arbeidet med enda et nytt prosjekt, denne gangen for Artec Aqua i Svelgen i Sogn og Fjordane.

Kostnadseffektive og bærekraftige løsninger

Flere kunder ønsker å bygge oppdrettsanlegg på land. På grunn av luseproblematikken vil man i dag ha fisken lengst mulig tid på land og kortest mulig tid i havet.

 – Den såkalte RAS-teknologien (Recirculating Aquaculture Systems) har åpnet opp for store utbygginger rundt om i Norge og i utlandet, og de fleste oppdretterne har planer om å bygge store anlegg på land, uttaler Sjåstad.

Med RAS-teknologi brukes mesteparten av vannet til fisken på nytt, og det gjør at fisken kan settes ut når den er større enn før, men med bruk av samme vannmengde i prosessen som tidligere.

– I dag bygges anlegg for å sette ut fisken når den er opptil 500 gram, mens den tidligere ble satt ut når den var bare 150 gram, sier Sjåstad.

Det er også etterspørsel etter landbaserte anlegg i resten av Europa, og Stadpipe har ambisjoner om å utvide, men har foreløpig ikke kapasitet til å dekke etterspørselen i utlandet.

Positiv utvikling for leverandørene

Det er behov for innovasjon i næringen, og den er det særlig leverandørene som står for. Spesielt innen havbruk er det stor utvikling av teknologi for å bedre fiskehelsen og behandle laksen for lus.

– Næringen jobber med å øke størrelsen på smolten på land, før det settes i merdene. Dette gjør at smolten trenger kortere veksttid i sjøen, og behovet for å redusere luseplagen minker. Slik blir næringen mer bærekraftig. Næringen bruker i dag lite kjemikalier, men ønsker å unngå dette helt, sier Sjåstad.

Flere prosjekter

Foruten oppdrettsnæringen jobber selskapet også med å bygge RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water), et bærekraftig anlegg for nedkjøling av fisk om bord i brønnbåter og fiskefartøy, og for nedkjøling av fisk i mottakstanker, på fiskebåter både i Norge og utlandet.

– Vi har nettopp levert et anlegg på en båt som heter Research, for Vard Tomrefjord, og leverer tre anlegg til Kaliningrad, i løpet av dette året, sier Sjåstad.

– Vi arbeider også med et røranlegg på Mongstad-basen i Hordaland, som skal ferdigstilles før jul. Dette er et bulkanlegg med både plastrør og stålrør, avslutter han.

Fakta

• Stadpipe har hovedkontor, med verksted og lager, på Stadlandet i Selje kommune.

• Selskapet har også avdelingskontor, verksted og lager på Eidsvåg i Åsane, i Bergen. Her produseres utstyr som leveres over hele landet, som et supplement til verkstedet på Stadlandet, som tar de største dimensjonene.

Les mer her!

Neste artikkel