Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Tillsammans ger vi lyskraft åt Norden som life science-region
Life science

Tillsammans ger vi lyskraft åt Norden som life science-region

Konferanse
Konferanse
Helena Strigård

Helena Strigård

CEO, SwedenBIO

Foto: Björn Ursing

Något håller på att hända inom nordisk life science. I vart och ett av de fem nordiska länderna utkristalliserar sig styrkeområden på frammarsch. Vi excellerar inom fält som onkologi, genomics, microbiomics, health tech och precision medicine för att nämna några. Norge har visat sig särskilt starkt inom farmaceutisk industri och utsikterna är ljusa.

Men vad mer är så vi har börjat att lägga ihop våra styrkor, som i hög grad är komplementära. Tillsammans utgör Norden en av de hetaste life science-noderna i världen!

Som världens 12:e största ekonomi finns all anledning att söka samarbete över nationsgränserna i Sverige, Finland, Island, Norge och Danmark. Den gemensamma nämnaren när det kommer till näringslivsutveckling i dessa fem länder är life science. Därför är det så glädjande att se hur samarbetet nu tar fart.

I juni i år samlades life science-aktörer från alla fem länder i Philadelphia till en gemensam nordisk paviljong på BIO, världens största affärsmöte för branschen. Genomslaget var fantastiskt. Investerare, big pharma, big biotech m.m. lovordade den starka forskningsbas och innovationskraft som karakteriserar våra bolag, men också kulturella faktorer som samarbetsklimat. Närheten mellan akademi och näringsliv är också något som utmärker oss.

I juni i år i San Diego kommer vi att göra om konststycket med gemensam paviljong, marknadsföring och event för att lyfta fram våra styrkeområden, både forskningsmässiga som kulturella. Bakom initiativet står det nordiska konsortiet för life science som leds av Hanne Mette-Kristensen vid The Life Science Cluster. Norge är på många vis nu drivande i att samla life science-aktörer för att öka vår synlighet för investerare, forskningssamarbeten och etableringar. Det i sin tur lägger grunden för en stark export, produktionsanläggningar, kliniska studier, nya forskningssatsningar och högkvalificerade arbetstillfällen. Med pigga aktörer som Innovasjon Norge, Norway Healthtech, Oslo Cancer Cluster och nämnda The Life Science Cluster har Norge ett starkt utgångläge på den internationella scenen och bjuder in till samarbeten över gränserna.

Den chansen att kroka arm vill vi inte försitta. Därför lägger SwedenBIO nu ett särskilt stort fokus på våra kontaktytor mot Norge, inte minst inför Nordic Life science Days 2020 i Malmö 8-10 september. På samma sätt som vår gemensamma närvaro på BIO kan bidra till att fler får upp ögonen för Norden som life science region så utgör Nordic Life Science Days motsvarande plattform för att få internationella investerare och företag att se hit! Eventet samlar knappt 1300 deltagare från 40 olika länder till ett gediget program där styrkorna vi sitter på lyfts fram i olika sessioner. Kärnan i eventet är partneringmöten och i år så genomfördes 3000 sådana möten. En och annan affär är onekligen sprungen härifrån.

Där näringslivet i de nordiska länderna redan sett ett självklart samarbete och skapat både det nordiska konsortiet för Life Science och Nordic Life Science Days saknas tyvärr fortfarande pan-nordiska initiativ från politiken. I flera av de nordiska länderna har nationella life science strategier tagits fram. Den svenska regeringen släppte sin alldeles nyss. De har ett viktigt signalvärde och samlar regioner inom respektive land, vilket kan vara en utmaning i sig. Det som behövs nu är en Nordisk life science strategi. En strategi som tar sig an de gemensamma utmaningar vi möter och fångar synergier och möjligheter, inte minst då det gäller Norden som marknad och att genomföra kliniska prövningar i. Vi skulle t.ex. välkomna ett gemensamt tillståndsprövningsförfarande för detta.

Vi har all anledning att sikta högt. Både när det gäller attraktionskraft och lyskraft på den internationella life science scenen. Tillsammans har vi en lumen som kan få världens blickar att vändas mot oss!

Av Helena Strigård, CEO, SwedenBIO

Next article