Home » Fiskeri og havbruk » Aquatraz: Framtidens oppdrett er her!
Fiskeri og havbruk

Aquatraz: Framtidens oppdrett er her!

Tekst: Torkil Marsdal / Foto: MNH Produksjon

Med offshore-kunnskap bygger Midt-Norsk Havbruk AS sitt Aquatraz: Verken laksen eller lusa trenger seg gjennom 500 tonn stål.

Lakselus har vært det største hinderet for videre vekst i laksenæringen. Inngangen på 2018 viser at rømmingsrisikoen fra tradisjonelle oppdrettsanlegg fortsatt eksisterer. Nå tar laksenæringen i bruk teknologi og prinsipper fra design av skip og oljeplattformer. Det betyr høy grad av sikkerhet, arbeidsmiljø og klimatilpassing. Når Midt-Norsk Havbruk AS tar i bruk den aller første merden av typen Aquatraz i mai, er det med store forventninger.

Pilotmerd klar i mai

– Aquatraz utvikles med fokus på fiskevelferd og biologiske prestasjoner, HMS og gode løsninger for overvåking og vedlikehold. Den øverste delen av Aquatraz bygges i stål, og gjør den rømmingssikker. Samtidig kommer lusa til å få problemer med å komme seg inn, sier sivilingeniør Steingrim Holm, prosjektleder for Aquatraz.

Han følger nå produksjonen av den aller første Aquatraz-merden ved Fosen Yards. I alt er fire merder bestilt, og skal leveres i mai-november. Prosjektet er tildelt fire utviklingstillatelser med en tidsramme på syv år. Målet er at samarbeidspartner Seafarming Systems skal tilby Aquatraz til markedet så fort teknologien er verifisert.

Prosjektleder Steingrim Holm inspiserer byggingen av den første Aquatraz-merden på Fosen Yards. Foto: MNH Produksjon

Bedre for fisken, verre for lusa

Midt-Norsk Havbruk AS er en av landets mest effektive lakseprodusenter og en ledende innovatør i bransjen. Blant de kjente nyvinningene er Hydrolicer og Midt-Norsk-ringen. Sistnevnte blir med inn i Aquatraz. Friskt vann pumpes fra dypet og inn i merden hvor vannet settes i en sirkulær bevegelse.

– Dette sikrer optimalt miljø for fisken med oksygenrikt vann og jevnere temperatur. Vannstrømmen gir også en sprekere og mer robust fisk, sier driftsleder Frank Øren, som også står bak idéen om den mekaniske vannstrømmen.

De øverste åtte meterne på Aquatraz-merden er en tett stålvegg. Lus, som stort sett befinner seg i de øvre vannmassene, skal dermed ikke komme inn i anlegget. Under den tette stålveggen, er det åpne paneler som sikrer naturlig vanngjennomstrømming også om den mekaniske vanntilførselen skulle feile.

Tryggere arbeidshverdag

Stålkonstruksjonen Aquatraz bygges etter samme prinsipper som skip og offshorekonstruksjoner. Konstruksjonen tåler mer enn dagens merder.

– Aquatraz vil ligge roligere i vannet enn dagens PE-merder, og bygges med beskyttede gangbaner. Designet automatiserer samtidig mange driftsoperasjoner, som reduserer risikoen for menneskelig svikt og ulykker, påpeker Holm.

Stålmerden kan løftes ut av vannet ved vedlikehold, og kan desinfiseres gjennom tørking eller frysing på vinteren – miljøvennlig og effektivt, uten bruk av kjemikalier og samtidig kostnadsbesparende for oppdretter.

Velkommen til framtiden

Midt-Norsk Havbruk AS er en del av det integrerte havbruksselskapet NTS ASA, som også driver med brønnbåt, servicefartøyer og fôrtransport. Kunnskap og erfaring fra søsterselskapene gir nye og praktiske løsninger.

– Vi kommer til å gjøre lasting av slaktefisk til brønnbåt mer skånsomt for fisken, og fullstendig fjerne behovet for manuell håndtering av not. Aquatraz vil også endre renholdet på oppdrettsanlegg, og legger til rette for enda bedre kontroll med fiskevelferd og miljø. Vi bygger rett og slett framtidas lakseoppdrett, mener markeds- og utviklingssjef Dagfinn Eliassen i NTS ASA.

Sivilingeniør og prosjektleder Steingrim Holm mener Aquatraz forandrer tidshorisonter på investeringer i laksenæringen.

– Ved å ta i bruk vedlikeholdsprogrammer fra shipping og offshore, vil Aquatraz ha en levetid på godt over 20 år. Teknologien kan brukes på både skjermede og utsatte lokaliteter, og utnytter allerede eksisterende infrastruktur som fôrflåter, sier Holm.

 

Neste artikkel