Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Digitalisering av havbruksnæringen skal gi stor verdi
Digitalisering

Digitalisering av havbruksnæringen skal gi stor verdi

Foto: NCE

Ved hjelp av kunstig intelligens og digitale løsninger skal AquaCloud hjelpe havbruksnæringen med å bekjempe felles utfordringer.

Siden slutten av 2016 har ledende norske oppdrettsselskaper, gjennom The Seafood Innovation Cluster, slått seg sammen med IBM’s program Watson for å høste verdien av å kombinere datasett på tvers av selskaper i AquaCloud-prosjektet. Lakselus, som er den største utfordringen innen oppdrettslaks, koster næringen flere milliarder i året. AquaCloud skal derfor, med hjelp fra Watson, kunne forutse lusevarsler og samtidig analysere seg frem til de beste strategiene og løsningene for å bli kvitt dem.

Et fremtidig samarbeidskonsept

I følge Trond Kathenes, CIO for Grieg Seafood, er AquaCloud for tiden definert som en pilot, og er i en testfase der hovedfokuset ligger på å bekjempe lakselus. Siden lakselus er et stort felles problem, er det også lettere å gå sammen for å finne gode løsninger. Han påpeker også at AquaCloud gir et godt grunnlag for å bekjempe andre utfordringer som sykdom, vaksinevurdering og algespredning. 

– Ved å samarbeide kan vi både klare å øke produksjonen, og ha bedre kontroll og styring, både lokalt og regionalt. 

avatar

Sondre Eide

COO Eide Fjordbruk

Sondre Eide, assisterende daglig leder i Eide Fjordbruk, mener AquaCloud skal fungerer som en tillitsplatform mellom aktører, og som et overordnet verktøy mellom bedrifter som på sikt kan kobles mot myndigheter direkte.

Digitalisering og teknologiutvikling

AquaCloud-prosjektet er også med på å bane vei for banebrytende teknologiutvikling. Bedre bruk av data kan hjelpe selskaper generelt til å skape en bedre og mer effektiv drift. For Eide Fjordbruk, er AquaCloud blant annet viktig for å lykkes med egen teknologiutvikling. Selskapet er i en søknadsprosess for utviklingskonsesjoner for prosjektet «Framsyn» som er en utvikling av en egen dataplattform som bygger på Tesla-teknologi.

– Det er viktig med samarbeid mellom aktører i næringen, samtidig som digitalisering og teknologi gir store muligheter i fremtiden. Vi satser derfor både på å utvikle vår egen dataplattform og AquaCloud som er en juridisk aktør som overordnet kan binde aktører sammen, sier Eide.

Kathenes mener AquaCloud har et stort potensiale som konsept i det videre når pilotfasen er ferdig.

– Hva slags teknologi ser du vokser fram?

– AquaCloud fungerer ikke bare som en datakilde for teknologisk utvikling og innovasjon, men også for forskning og industriutvikling generelt, sier han. 

Et godt innovasjonsmiljø 

I tillegg til teknologiutvikling, er et godt innovasjonsmiljø avgjørende for å lykkes. Kathenes mener det helt klart er en fordel at man har en felles utfordring, og refererer til lakselus-problemet som eksempel. Likevel mener han også at innovasjon handler om visjon, og at det må finnes noen visjonærer som er villige til å ta initiativ. 

Ifølge Eide er et godt innovasjonsmiljø også et tett samarbeid mellom næring, forskning, gründere og myndighetene. 

– Det er nødvendig at myndighetene legger til rette for innovasjonstiltak og at eventuelle forslag og idéer kan bli testet ut. I Norge har vi mange kloke hoder, mener han.

Av Marissa Øvergaard, [email protected]

Next article