Home » Fiskeri og havbruk » – Et hestehode foran oppdrettsnæringen internasjonalt
Fiskeri og havbruk

– Et hestehode foran oppdrettsnæringen internasjonalt

Tekst: Helene Jakobsen / Foto: Aqua Knowledge

Mørenot Aquaculture og Aqua Knowledge ble håndplukket for å delta som en av hovedleverandørene i det banebrytende Ocean Farming prosjektet. Tau og not er spesialutviklet for prosjektet og har vekket internasjonal oppsikt.

– Nesten ukentlig får vi henvendelser fra inn- og utland i forbindelse med utvikling av nye havgående anlegg, sier administrerende direktør i Mørenot Aquaculture, Bente Lund Jacobsen.

3. juni tidligere i år ble Ocean Farming 1 levert fra verftet CSIS-gruppen (The China Shipbuilding Industry Corporation) og sjøsatt i Qingdao i Kina. Om kort tid ankommer havmerden Frohavet i Sør-Trøndelag, hvor den i løpet av 2018 settes i drift.

Merden er bygget som en fullskala pilot. Utformet for testing, læring, forskning og utvikling innen fiskeoppdrett til havs. Målet er å finne alternative produksjonsmåter for å dekke verdensbefolkningens stadig økende behov for mat. Bak konstruksjonen står landets ypperste spesialister innen offshore- og havteknologi. Mørenot Aquaculture og Aqua Knowledge har levert tau og vinsj-systemer, noe som har ført til endret tilværelse for de to selskapene.

– At vi har deltatt i å skape verdens største havfarm er utrolig kjekt. Vi er kjempespente og gleder oss veldig til den ankommer Norge, sier Lund Jacobsen.

Et enormt teknologisk løft

Basert på langtidsmålinger av værdata i Frohavet og omfattende testing av teknologien, forespeiles Ocean Farming 1 en levetid på minst 25 år. Med en høyde på 68 meter og en diameter på hele 110 meter, har stålkonstruksjonen samme grunnleggende egenskaper som halvt nedsenkbare offshore-installasjoner, samtidig som den ivaretar laksens biologiske behov.

Merden er forankret med 4×2 ankerliner og pongtonger i bunnen. Sju ballasttanker gjør det mulig å heve merden opp til inspeksjon over havnivå.

– På den måten kan skrog og nett lufttørkes, slik at merden kan desinfiseres uten bruk av kjemikalier. I tillegg vil den nedsenkbare funksjonen skjerme fisken for hardt vær, og redusere smittefaren ved at lusa først og fremst oppholder seg i overflaten, sier Jacobsen.

Alle daglige operasjoner er integrert, det være seg lagring av fôr og fôring, renhold, dødfiskhåndtering, materialhåndtering, kraftgenerering og innkvartering for personell.

– Merden kan seksjoneres, slik at slakteferdig fisk kan isoleres og tas ut, eller sultes for en kort periode før den slaktes for å oppnå best mulig kvalitet på kjøttet, sier Jacobsen.

HISTORIENS FØRSTE HAVMERDE: Norge blir det første landet i verden med havbasert fiskeoppdrett, når merden Ocean Farming 1 om kort tid settes i drift på Frohavet mellom Fosenhalvøya og Froan i Sør-Trøndelag. Foto: Aqua Knowledge

Holdt av verdens sterkeste tau

Utgangspunktet for tau- og notteknologien er Stormnot. Tilsvarende teknologi brukes både i tradisjonelle oppdrettsanlegg og i offshore- og seismikksammenheng. Både i tauet og noten er det brukt slitesterkt Dyneema®-fiber. En polymerbasert coating beskytter fibrene og skaper en hard, glatt overflate som er lett å rengjøre og ­sikrer god vanngjennomstrømming.

– Gjennom omfattende testforsøk har vi utsatt tau og not for røff behandling med børsting og spyling i en periode tilsvarende 20 år, uten at det har oppstått skader. Vi kan ikke garantere en like lang levetid, men gjennom intensiv drift over lang tid er det mulig, sier administrerende direktør i Aqua Knowledge, Yngve Askeland.

Til motsetning fra tradisjonell fiskeoppdrett, er noten fastmontert på stålkonstruksjonen og står som en stiv struktur. For å hindre flytende objekt i sjøen å skade noten når anlegget er under drift, er et sikkerhetsnett i samme materiale lagt på utsiden av merden et stykke ned under vannoverflaten.

Norsk oppdrett i førersetet

Det er Fiskeridirektoratets etablering av vederlagsfrie utviklingstillatelser i 2013 som muliggjorde Ocean Farming-prosjektet. Så sent som 28. februar i fjor ble historiens første tillatelser tildelt SalMar og datterselskapet Ocean Farming – åtte konsesjoner – hver begrenset opp til 780 tonn med laks og ørret for en periode på sju år.

– Norge ligger nå et hestehode foran oppdrettsnæringen internasjonalt, takket være norske myndigheter og aquakulturnæringen som kastet seg rundt og leverer en rekke nye idéer, som kan føre til en sterk utvikling innen både lakseoppdrett og oppdrett av andre fisketyper, sier Jacobsen.

Neste artikkel