Home » Fiskeri og havbruk » I tjeneste for å trygge sjarkfiskernes hverdag
Sikkerhet

I tjeneste for å trygge sjarkfiskernes hverdag

Sjarkfiske
Sjarkfiske
– Sjarkfiske er det farligste yrket du kan ha i Norge i dag. Målet vårt er derfor å få ulykkestallene ned slik at fiskerne kommer trygt hjem fra sjøen med livet i behold, sier Arild Lie i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Halvard L. Aasjord/Fotokonkurransen for sjøfolk

For fem år siden innførte Sjøfartsdirektoratet krav om sertifisering av fiskebåter ned til åtte meter. Hensikten er at båtene skal bli tryggere. 

Kravet skapte en del misnøye. Årsaken er at det blant annet medfører ekstra kostnader å få båtene sertifisert.

– I løpet av de ti siste årene har det vært 58 dødsulykker på norske fiskefartøy, og bare i fjor mistet syv fiskere livet, sier fungerende underdirektør for fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet, Arild Lie.

– Ja, sjarkfiske er faktisk det farligste yrket du kan ha i Norge i dag. Målet vårt er derfor å få ulykkestallene ned slik at fiskerne kommer trygt hjem fra sjøen med livet i behold, sier Lie.

Kontrollerer at regelverket følges

Godkjente foretak fører tilsyn med de minste båtene ved å følge en sjekkliste for å kontrollere at sikkerhetsnivået på båten er i tråd med regelverket. Stabilitet, brannsikkerhet, redningsutstyr og nødstoppinnretninger er forhold som sjekkes.

avatar

Arild Lie

Fungerende underdirektør for fiskefartøy i Sjøfartsdirektoratet

Foto: Sjømatdirektoratet

– Vi har forståelse for at fiskeryrket er farlig, men ulykkestallene er uakseptabelt høye. Imidlertid forventer vi at det vil bli færre ulykker etter hvert som stadig flere båter blir sertifisert. For å informere om utfordringene vi ser, og måten vi arbeider på, bruker vi mange kanaler. Vi besøker skoler, vi deltar på messer, bruker sosiale medier aktivt og vi bruker nettsidene våre, fortsetter Lie.

Spesielt viktig er det å foreta stabilitetsberegninger som er en del av sertifiseringen av båten.

Mange har hatt båt i mange år, og kjenner båten sin godt. En beregning vil gi konkrete opplysninger om båtens kapasitet som det er enkelt å forholde seg til. Da vil de med sikkerhet vite hvor mye last og dekkslast båten faktisk tåler.

– Kantring er en av de hyppigste ulykkesårsakene, i tillegg til fall over bord. Kanskje ikke så rart da fiskerne utfører mye farlig arbeid langs rekka. De som har overlevd slike ulykker bruker gjerne sikkerhetsline etterpå. Det er en veldig god livsforsikring, og noe vi anbefaler til alle som driver fiske alene, forklarer Lie.

«Sjekk sjarken»

I løpet av januar måned gjennomførte Sjøfartsdirektoratet en holdningskampanje de kalte «Sjekk sjarken» hvor de besøkte 207 sjarker og snakket om sikkerhet – uten å skrive pålegg for feil eller mangler.

– I stedet gikk vi ombord for å veilede fiskerne og viste dem hvordan sikkerheten kunne forbedres ved hjelp av kortsiktige og mer langsiktige tiltak. Vi svarte også på spørsmål, ga råd og snakket om sikkerhet. Inspektørene våre ble tatt svært godt imot og hadde en god dialog. Jeg tror vi er på rett vei for å skape en felles forståelse for viktigheten av dette, og det er bra, avslutter Lie.

Av Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel