Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Inntil 80 prosent lusereduksjon med tubenot
Lakselus

Inntil 80 prosent lusereduksjon med tubenot

Tubenot
Tubenot
Dokumentert effekt. Resultatene så langt viser at mengden fastsittende lus er redusert med opptil 80 prosent i snorkelmerdene. Foto: AKVA Group

Tubenot er en ny type teknologi som danner en fysisk barriere mellom oppdrettslaks og lakselus. Konseptet er utviklet av Egersund Net i samarbeid med Havforskningsinsituttet og Bremnes Seashore.    

Lakselus er en stor trussel for oppdrettslaksen og påfører næringen cirka 15 milliarder kroner i ekstrautgifter hvert år knyttet til tap av fisk, avlusningsoperasjoner og behandlinger. Dette har skapt stor interesse for forebyggende luseteknologi.

– Lakselusen har ofte sitt naturlige habitat i de øvre vannlagene. Hvis en greier å skille lusen fra laksen uten at det går på bekostning av fiskens velferd, vil lusepresset bli betydelig redusert, påpeker Bjarte Sævareid, leder for utviklingsavdelingen i Egersund Net.

Dette er bakgrunnen for at selskapet i 2011 begynte å utvikle sitt tubenotkonsept. Det består av en flytekrage med tubeformet, tett presenning i midten av merden, og et «tak» av notlin mellom bunnen av presenningen og veggen i notposen. Dette danner en tube/snorkel hvor laksen blir naturlig ledet ned i dypere vannlag og får en trygg passasje til overflaten hvor den har tilgang til luft for å fylle svømmeblæren.

Dokumenterte resultater

Egersund Net har samarbeidet tett med Havforskningsinstituttet og Bremnes Seashore gjennom utviklingsløpet. Den første uttestingen av teknologien ble gjort av Havforskningsinstituttet, som i sin sluttrapport fra 2016 skriver:

«Dyp nok snorkelmerd har potensial for at laksen i merdene kan få bortimot null lus og dagens krevende operasjoner med avlusing, generell negativ miljøpåvirkning og potensielt nedsatt fiskevelferd kan desimeres. Snorkelmetoden er innovativ, bærekraftig og miljøvennlig, samtidig som laksens behov og velferd er ivaretatt.»

Siden 2016 er prosjektet testet ut i kommersiell skala blant annet ved lokaliteten Låva hos Bremnes Seashore. Her har et forsknings- og utviklingsprosjekt, veiledet av postdoktor Daniel Wright ved Havforskningsinstituttet, sammenliknet to vanlige merder mot fire merder med Tubenot i ulike lengder. Resultatene så langt viser at mengden fastsittende lus er redusert med opptil 80 prosent i snorkelmerdene.

Kan gi grønt lys

Bremnes Seashore har vært en viktig pådriver for utvikling av forebyggende tiltak. I et innlegg på Lusekonferansen 2018, delte utviklingssjef i Bremnes Seashore, Geir Magne Knutsen, selskapets erfaringer med Tubenot.

– Vi har kanskje en til to avlusninger i snorkelmerdene mot seks til sju avlusninger i kontrollmerdene. Hadde alle brukt snorkel og hatt den effekten vi har, hadde det gjerne ikke vært nødvendig å avluse i sør, uttalte han.

Selskapet opererer i et område hvor myndighetene har gitt rødt lys for videre utbygging. Knutsen har tro på at tubenot, i kombinasjon med andre tiltak, kan endre dette.

– Vi er løsningsorienterte og bruker snorkelmerd forebyggende. Om vi oppdrettere samarbeider i Ryfylke venter jeg at vi er grønne ved neste evaluering, sa han.

Av Cecilie Dybdahl Birkeland

Next article