Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » – Og Gud skapte egget
Fiskeri og havbruk

– Og Gud skapte egget

Tekst: Helene Jakobsen / Foto: Hauge Aqua

Den lukkede merden formet som et egg kan være løsningen for bærekraftig oppdrett. – Lykkes vi, vil næringen kunne produsere tryggere og billigere, og laksen får et mye bedre liv, sier gründeren bak konstruksjonen, Cato Lyngøy i Hauge Aqua.

Utfordringer knyttet til lus og rømming hindrer norsk lakseoppdrett i å vokse. Men om noen få år kan lakselus og rømming høre historien til.

– Eggeformen er Skaperens spesialdesign for å beskytte kyllinger mot ytre krefter. På samme måte har «Egget» potensiale til å løse utfordringene knyttet til lakselus, rømming og utslipp av partikulært materiale, sier Cato Lyngøy, som er daglig leder i det lille teknologiselskapet Hauge Aqua med base i Lindås kommune.

Egget vil åpne for en dobling av produksjonen per lokalitet sammenlignet med i dag. Mens avføring fra fisken og fôrsvinn vil reduseres drastisk.

– Egget skal forenkle oppdretterens hverdag, minimere det miljømessige fotavtrykket og redusere kostnadene for oppdretterne. Idet det retter seg mot vår skjermede kystsone, vil det forsterke Norges komparative fortrinn som oppdrettsnasjon å åpne opp for større og flere lokasjoner, sier Lyngøy.

Teknologien bak

Egget er en fullstendig lukket enhet med dobbeltkrummet sømløst skrog, på omlag 44 meter høyt og 34 meter bredt. 90 prosent av konstruksjonen vil være under vann, mens kun syv til åtte meter vil være synlig over havoverflaten. Lusefritt vann vil bli pumpet inn fra 22 til 40 meters dyp og slippes ut over toppen gjennom filtre. På den måten reduseres smitten mellom anlegg og egg-enheter. De dobbeltkrummede flatene gjør at ytre krefter fordeles i hele strukturen. Materialet FRP kompositt som konstruksjonen lages av karakteriseres av lav vekt, høy styrke og evnen til å motstå utmatting.

– Egget er sterkt nok til å ligge på en vanlig norsk lokalitet. Det vil bli en beskyttet arbeidsplass med alle driftsfunksjonene integrert i samme enhet. Med det bortfaller en rekke risikofylte operasjoner som oppdretteren må forholde seg til med åpne og semi-lukkede systemer, sier Lyngøy.

Utfordringer på veien

Hauge Aqua tegnet en utviklingsavtale med Marine Harvest høsten 2015. Den ga Marine Harvest rett til å søke 14 utviklingskonsesjoner basert på Egget. Konseptet har nå blitt tildelt fire av disse, men det er for lite til å sette prosjektet i gang, og Marine Harvest har klaget på vedtaket. Målet er å gjennomføre fullskala testing med ti egg på en lokalitet i løpet av 2018 dersom det blir tildelt tilstrekkelig antall konsesjoner.

– Akkurat hvilke utfordringer som kan dukke opp underveis vet man ikke før det er testet ut over flere år. Men erfaring fra semi-lukkede anlegg, samt anlegg på land som tar inn dyp-sjø, er det grunn til å tro at vi må forberede oss på groe i inntaksrørene, maneter og sårbakterier, sier Lyngøy.

Ellers er det klart at denne type installasjoner koster vesentlig mer enn dagens oppdrettsanlegg. Derfor er Hauge Aqua innstilt på å løse utfordringene som næringen bruker alvorlig mye penger på, samtidig som det gir merverdi i form av at fisken vokser og trives bedre.

Next article