Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Oppdrettsnæringen trenger bedre vaksiner
Fiskeri og havbruk

Oppdrettsnæringen trenger bedre vaksiner

Tekst: Tom Backe / Foto: MSD Animal Health

Gode vaksiner har vært en av suksessfaktorene for at oppdrettsnæringen har blitt så stor som den er i dag. Det er et uttalt mål at oppdrettsnæringen skal fortsette å vokse, og kanskje skal produksjonen femdobles frem mot 2050. For å lykkes med dette er det en del utfordringer knyttet til fiskehelse som må løses først.

– Oppdrettsnæringen har kommet veldig langt på grunn av det fokuset de har hatt på fiskehelse og fiskevelferd. Vaksine har vært en viktig bidragsyter som har hjulpet næringen til å bli det den har blitt i dag, sier Ingebjørg O. Sævareid som er produktsjef Aqua i MSD Animal Health.

– Det hadde ikke vært mulig å ha en norsk oppdrettsnæring uten gode vaksiner. Mange av de problemene næringen hadde på 1990-tallet ble for eksempel løst takket være vaksiner.

Virus og lakselus

I dag er det en del virussykdommer og lakselus som kanskje er de aller største utfordringene for oppdrettsnæringen.

– Hvis næringen skal kunne innfri de målene som er satt om fortsatt vekst, så er det en del problemer som må løses. Særlig når det kommer til hvordan vi kan bekjempe lakselus, og her står vi overfor store utfordringer siden det er veldig mye vanskeligere å lage gode vaksiner mot ektoparasitter enn det er mot bakterier. Derfor må det tas i bruk ny teknologi og nye plattformer for vaksiner enn de vi har i dag, forklarer Sævareid.

FISKEVELFERD: – Oppdrettsnæringen har kommet veldig lang på grunn av det fokuset vi har hatt på fiskehelse og fiskevelferd, forteller Sævareid. Foto: MSD Animal Health

Det foregår en kontinuerlig kartlegging av både virus og lakselus i oppdrettsnæringen for tiden og kanskje den aller største utfordringen er hvordan man skal kunne utvikle en metode der vaksinen man gir laksen fører til at lakselusen ikke klarer å spise laksens vev og slim.

– Tiden vil vise om forskerne lykkes med dette og blant de tiltakene som bransjen må gjennomføre er en integrert lakselusbekjempelse og da er vaksine et av de verktøyene som må videreutvikles og tas i bruk for å lykkes i en slik bekjempelse, avslutter Sævareid.

Next article