Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Positiv til den nye arbeidsmiljøloven
Fiskeri og havbruk

Positiv til den nye arbeidsmiljøloven

Tekst: Julie Malvik Foto: Privat

Til nyttår vil Stortinget begrense reglene for ansettelse i bemanningsbransjen. For de største byråene kan den nye lovendringen bety flere jobbmuligheter for sine ansatte, hevder bemanningsselskapet Eterni.

– Endringene vil også knytte lengre og tettere arbeidsforhold mellom utleide medarbeidere og bemanningsbyrået, sier Rune Myrseth, administrerende direktør i Eterni.

Nye krav til utleier og innleier

Endringene i arbeidsmiljøloven vil gjøre bemanning av ansatte vanskeligere og ta bort muligheten for bemanningsbyråer og ansatte midlertidig.

– Den innebærer nye krav både til utleier og innleier. For byråene betyr det at man må ansette sine medarbeidere i en minimum stillingsprosent som gir en garantilønn og dermed økonomisk forutsigbarhet for den ansatte, sier Myrseth og fortsetter:

– For innleier vil det bety en endring kun for selskaper som ikke har tariffavtale med en sentral fagforening med innstillingsrett. Skal disse selskapene leie inn fra byrå må de dokumentere at å innleie skyldes midlertidig økt bemanningsbehov. Eksempelvis på grunn av sesong, råvaretilgang, produksjonstopper, eller som følge av en erstatning.

Godt forberedt

I den nye loven er det kun selskaper som er avhengige av en landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtaler med de valgte representanter om arbeidslønn. Det er fortsatt lov å ansette arbeidskraft dersom arbeidet er midlertidig uten at selskapet har tariffavtale.

Eterni er markedsledende på bemanning til fiskeindustrien, og har allerede mange ansatte med garantilønn. De er dermed godt forberedt på endringene som trer i kraft fra nyttår.

– For kundene våre inne i fiskeindustrien med tariffavtale, vil det ikke innebære noen endringer og de vil kunne leie inn arbeidskraft som tidligere. Mens de selskapene som ikke har tariffavtale må som nevnt forberede seg på å dokumentere behovet for innleie, sier Myrseth.

Henter arbeidskraft fra utlandet

Selskapet leier ut flere medarbeidere til fiskeindustrien generelt, men laks er den største forbrukeren. Når det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i Norge til fiskenæringen, henter de den arbeidskraften de trenger fra utlandet. Det er ikke for å skape konkurranse til norsk arbeidskraft, understreker Myrseth.

– Vi har eget rekruteringskontor i Slovakia, Polen og Litauen for å tiltrekke oss kandidater slik at vi kan rekruttere de i deres hjemland. I Norge er lønnsbetingelsene innen fiskeindustrien allmenngjort.

Øker attraksjonskraften

Med mindre de ikke har tariffavtale vil ikke kundene kunne merke stor forskjell på endringene.

– Vi tror ikke det vil endre så mye på dagens praksis for kundene. Det vil kanskje bli enda viktigere for kunden at man leier inn fra et byrå som man er trygg på, og som har kontroll og systemer for å håndtere de nye reglene, sier Myrseth.

Selskapet poengterer at det først og fremst er bemanningsbyråene som vil merke endringene i den nye arbeidsmiljøloven.

– Medarbeideren vil nok oppleve mindre fleksibilitet, sier Myrseth men forklarer at de nye lovendringene vil øke attraksjonskraften for bemanningsbransjen.

– Vi tror at dette gjør bransjen mer attraktiv for arbeidstakere generelt og tilgangen på kvalifiserte medarbeidere kan øke.

Next article