Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Teknologitrender som forandrer sjømatindustrien
Sponset

Tekst: Janne T. Morstøl Foto: A. Grønland

Sjømatbransjen tiltrekker seg innovatører og de bruker erfaring fra andre industrier for å møte bransjens utfordringer knyttet til bærekraft og forsyningskjede.

Maritech har vært en trendsetter innen forretningsløsninger til bransjen i mer enn 40 år, men er samtidig i endring gjennom rekruttering av nye ansatte og ikke minst anvendelse av ny teknologi. Nylig åpnet de sin DigitalSeafood Innovation Lab for å utnytte nye teknologier samt fornye porteføljen gjennom å løfte sine kjerneløsninger opp i skyen.

Ny teknologi åpner opp spennende muligheter, spesielt innen sporbarhet. Ved å samle inn data gjennom hele verdikjeden kan Maritech verifisere sjømat fra opprinnelsen i merd eller fartøy til kjøkkenbordet.

Janne T. Morstøl, Maritechs administrerende direktør, forklarer:

– I dag håndteres mesteparten av sjømaten eksportert fra Norge gjennom Maritechs programvareløsninger. Løsningen lar leverandører spore produktene sine helt fra opprinnelse til forbruker. I år har vi fokusert på å utvide porteføljen vår ved å utvikle strategiske punktløsninger som et tillegg til våre forretningssystemer. Med for eksempel nye løsninger for reklamasjon- og dokumenthåndtering, kan kundene våre effektivt og sikkert dele alt av relevant informasjon om produkt, logistikk, kjøp og salg med leverandører, kunder og til og med transportører i sanntid, i steden for for å måtte stole på tungvinte epost-kjeder og telefon som er sårbare for feil.

Fra skyløsninger til Internet of Things

Et viktig ledd i å optimalisere verdikjeden for sjømat er Maritechs skybaserte verktøykasse. Det siste tilskuddet er løsninger for å knytte sensorer og enheter sammen på en effektiv måte. Ved å koble sammen ulike datakilder, gir DigitalSeafood IoT kundene sanntidsdata som gir grunnlag for å ta de rette avgjørelsene med tanke på produksjonsoptimalisering, energiforbruk, logistikk, service og vedlikehold.

Få overblikk

Maritechs nyeste løsninger for dataanalyser fører sammen alle deler av en sjømatsbedrifts daglige drift, noe som gjør det mulig å se hele bildet. Kompliserte data blir presentert på en detaljert visuell og grafisk måte, og det blir lettere å oppdage utfordringer og implementere prosesseffektiviteter på en målbar og systematisk måte.

Maritechs visjon er at mulighetene som er tilgjengelige med nye løsninger snart vil danne grunnlaget for maskinlæring, kunstig intelligens og blokkjeder som et globalt bærekraftighetsrammeverk. Man vil dermed kunne sikre opphav og «kilde-til-tallerken» sporbarhet av fiskeprodukter.

Next article