Skip to main content
Home » Fiskeri og havbruk » Verdens ledende sjømatnasjon – hvordan sikre tilgang på kompetanse?
Fiskeri og havbruk

Verdens ledende sjømatnasjon – hvordan sikre tilgang på kompetanse?

Tekst: Kristian Henriksen, Daglig leder i NCE Aquatech Cluster Foto: BDO

Økt arbeidstakerattraktivitet for havbruksnæringen og tilhørende leverandørindustri er et av målene for en av verdens ledende teknologiklynger for havbruksnæringen. NCE Aquatech ble startet 1.januar 2017 og er en av hovedpartnerne i et langsiktig utviklingsprosjekt som vil gi effekt for framtidens studenter og arbeidstakere.

På tide å snu trenden

For oss som er tett involvert i fiskeri- og havbruksnæringen, både nasjonalt og internasjonalt, er det få bransjer som framstår som mer spennende og framtidsrettet enn akkurat denne. En undersøkelse i regi av Sjømatrådet viste tidligere i år at «folk flest» også har fått det samme bildet, og 40 prosent av respondentene svarte at sjømatnæringen er vår viktigste framtidsnæring.

Det som sjømatnæringen må legge merke til, er at det kun er 6 prosent som kan tenke seg å jobbe sammen med oss. For unge under 30 år var responsen enda lavere, med kun 5 prosent som kunne tenke seg en karriere innenfor sjømatnæringen. Skal vi nå bransjens vekstmål og -muligheter er tilgang på riktig kompetanse helt essensielt, og hos NCE Aquatech Cluster står det høyt på agendaen.

Behov for økt kompetanse

I undersøkelsen fra Sjømatrådet svarte aller flest av respondentene at de kunne tenke seg å jobbe innenfor teknologi og innovasjon (30 prosent). Snur vi litt på dette, burde svaret passe vår næring midt i blinken. Den norske leverandørindustrien til havbruksnæringen er verdensledende og i samarbeid med FoU-miljø og oppdrettsselskapene, utvikler de stadig mer avansert teknologi for oppdrett av mat.

Innovasjonstakten i havbruksnæringen er høy og det er stadig behov for ny teknologi, som er basert på biologiens premisser. Midt i blinken for hva dagens unge vil jobbe med, bare vi viser det fram for dem. Samtidig stiller den rivende utviklingen nye krav til kompetanse hos både eksisterende og nye arbeidstakere.

Aktiv involvering mellom student og næringsliv

For å sikre våre partnere tilgang på riktig kompetanse i framtiden, inngikk NCE Aquatech i 2017 et samarbeid med NTNU, Blått Kompetansesenter, SINTEF Ocean og Trøndelag Fylkeskommune med mål om oppnåelse av et langsiktig kompetanseprosjekt gjennom forskningsrådets utlysning kalt Kapasitetsløft. Samarbeidet resulterte i realiseringen av prosjektet BROHODE HAVBRUK 2050, som bygger på lange erfaringer med samarbeid mellom utdanning og næringsliv i Midt-Norge. Prosjektet har i første omgang fått over 11 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet, over tre år, med mulighet for forlengelse.

Totalt vil BROHODE HAVBRUK 2050, over seks år, være med på å gi havbruksnæringen og tilhørende leverandørindustri et kompetitivt fortrinn, med tilgang til riktig kompetanse som skal forstå hvordan en utvikler teknologi på biologiens premisser. Muliggjørende teknologier, som materialteknologi, bioteknologi og IKT, samt fjernovervåking, robotisering og automatisering preger allerede norsk sjømatnæring og er antatt å bli stadig viktigere.

Gjennom BROHODE HAVBRUK 2050 vil det blant annet utvikles etter- og videreutdanning, utvikles en ny spesialisering innenfor havbruk for ingeniørstudenter på NTNU, legges sterkere til rette for samarbeid mellom studenter og næringsliv, og sist, men ikke minst, legges til rette for bedre involvering av næringslivet i undervisningen.

Som en av kjernapartnerne i BROHODE HAVBRUK 2050 ser vi i NCE Aquatech Cluster på dette som en viktig milepæl for både utviklingen av nye utdanningsløp og økt tilgang på kompetanse for våre 120 partnerbedrifter. Gjennom aktiv involvering av næringsliv, utdanningsinstitusjon og studenter er vi sikre på at de under 30 år i framtiden vil syns at sjømatnæringen og tilhørende leverandørindustri er en attraktiv og spennende arbeidsplass, og ikke kun en viktig framtidsnæring for Norge.

Mer informasjon om BROHODE HAVBRUK 2050 får du på vår nettside www.aquatechcluster.no i tiden framover.

Next article