Home » Fremtidens havrom » Den norske koden sikrer et sunt lakseoppdrett
Sponset

Kraften i genetikken er avgjørende for fremtidens havbruk.

Det genetiske grunnlaget for at laksen i dag er sterk, sunn og robust kaller vi den norske koden. Denne koden er selve grunnpilaren i avlsarbeidet på laks, og kjernen i virksomheten til det forskningsorienterte selskapet AquaGen.  

– Alt oppdrett starter med å velge de beste genene. Vår oppgave er å velge ut den beste stamfisken for å produsere rogn som videreforedles av oppdrettere og blir til den verdensberømte norske laksen. Rogna, eller lakseeggene, kaller vi for det genetiske startmateriale. På en mer folkelig måte kan vi si at vi hele tiden ser etter laksens Usain Bolt i stamfiskanleggene våre, for å velge de beste foreldrene som kan ta de gode egenskapene videre til neste generasjon, sier administrerende direktør Nina Santi i AquaGen.

Nina Santi

Administrerende direktør i AquaGen

Hvilke muligheter ligger i avansert avlsarbeid?

– Genetikk er et kraftfullt fundament for havbruket. Genetikken er så viktig fordi den styrer biologien, og biologien styrer mesteparten av økonomien i lakseoppdrett. Med avansert avlsarbeid kan vi velge å produsere den laksen som presterer best under ulike oppdrettsbetingelser. Prestasjonene bygger på egenskaper som påvirker helse, sykdomsresistens, vekst, størrelse og kvalitet på kjøttet. Det genetiske materialet til laksen har en kompleks struktur, men forskerne våre får en stadig bedre verktøykasse for å ta fagfeltet videre. Bedre verktøy gjør at vi blir stadig mer presise i utvalget av den beste stamfisken, sier hun. 

– Hva er de store utfordringene for oppdretterne? 

– Den største utfordringen i havbruksnæringen er å ha en gjennomgående høy forutsigbarhet i produksjonen. Laksen skal vokse godt, ha en høy overlevelse og tåle håndtering i forbindelse med flyttinger og lusekontroll. AquaGen fokuserer derfor mye på robusthet og overlevelse i sjø i sitt avlsarbeid. 

For å tåle håndtering må laksen ha et friskt og sterkt hjerte. Tre vanlige virussykdommer i oppdrett kan imidlertid bidra til å svekke hjertehelsen hos laksen. I vårt avlsprogram er resistens mot disse tre virussykdommene særdeles viktig, og vi forventer betydelig fremgang for laksens hjertehelse fremover.

– Hvilke produkter har AquaGen som ruster oppdrettsnæringen for en bærekraftig fremtid? 

– Om ti år forutser vi at mange av våre kunder er nede i ett års produksjonssyklus for laks i sjø. Dette skjer gjennom økt bruk av større smolt og gjennom at man klarer å ta ut en stadig større andel av det genetiske potensialet for tilvekst. 

Når produksjonssyklusen kortes ned, kan det produseres mer mat innenfor de samme konsesjonene og innenfor den samme infrastrukturen. Det gir altså en større produksjon uten økt bruk av ressurser. Dette, sammen med god overlevelse, er et viktig bidrag mot en mer bærekraftig utvikling av havbruket, avslutter Nina Santi. 

Tekst: Marius Morstøl Jenssen

Neste artikkel