Home » Fremtidens havrom » Nor-Fishing og Aqua Nor – sentrale scener i internasjonalt fiskeri og havbruk
Fremtidens havrom

Nor-Fishing og Aqua Nor – sentrale scener i internasjonalt fiskeri og havbruk

Fiskeri- og oppdrettsmessene i Trondheim har vært der så lenge de fleste av oss kan huske. Fiskerimessen Nor-Fishing startet faktisk i 1960, mens oppdrettsmessen Aqua Nor startet i 1979. Disse to messene alternerer med hverandre, slik at Nor-Fishing holdes i år med like tall, mens oppdrettsmessen Aqua Nor holdes i år med odde tall.

Erik Hempel

Kommunikasjonsdirektør, AquaNor

Mens messene i starten var tradisjonelle utstillingsvinduer for fiskeri- ofg oppdrettsteknologi, har man etter hvert fått et messekonsept som omfatter både utstillingsvinduet, men også et forum for faglig påfyll (seminarer og konferanser), og ikke minst et treffpunkt for næringen, hvor man kan treffe gamle venner og danne nye bekjentskaper fra hele verden.

Fysisk og digital messe

Aqua Nor 2021 blir en ny og annerledes opplevelse i den forstand at man både får en fysisk messe etter gammelt mønster, supplert med en «digital» messe som blir distribuert live over internett.

Interessen for årets messe er enorm, på tross av COVID-19 pandemien. Over 700 utstillere har meldt seg på, slik at utstillingshallene er fullbooket og mange står fortsatt på venteliste. Men antall besøkende, som i 2019 var 28 500, vil nok bli noe mindre fordi besøkende fra mange land ikke vil få innreisetillatelse i Norge. Besøkende på den digitale utgaven vil derimot bli svært mange. Under Nor-Fishing 2020 hadde man over 15 000 registrerte besøkende på den digitale messen.

Digital heldagskonferanse

Det meste av det faglige programmet vil i år gå digitalt, og presentasjonene vil ligge ute på nettet frem til neste år, til 1. august 2022. Det faglige programmet starter allerede den 23. august med en egen digital heldagskonferanse over temaet «More food from the ocean – Blue is the new green». Konferansen vil ha presentasjoner om oppdrett i eksponerte lokaliteter, landbasert oppdrett, råmaterialer til fôr, videreforedling av sjømat, og ny teknologi innen oppdrettsnæringen.

I tillegg vil det bli gjennomført daglige seminarer, både fysisk og via nettet. Noen av temaene vil fokusere på de globale utsiktene for oppdrett, teknologiens rolle i den videre utviklingen av oppdrettsnæringen, og faktorer som kan bidra til vekst. Ut over det programmet som arrangøren av Aqua Nor i samarbeid med SINTEF Ocean of NTNU gjennomfører, vil også en del utstillere arrangere sine egne mini-seminarer og presentasjoner.

Prisutdeling

Faste innslag på messen er utdeling av diverse priser. Innovasjonsprisen, som gis av Stiftelsen Nor-Fishing, har i år fått inn hele 21 søknader fra tolv land, og søkerne dekker et bredt spekter av teknologi. Prisen, som består av et diplom, et kunstverk, og 100 000 kroner, ble innstiftet i 2003, og har bidratt til betydelig innovasjon innen næringen. Fiskeridirektoratets Miljøpris blir også utdelt på messen.

Detaljer om Aqua Nor finner man på: www.aqua-nor.no .

Av: Erik Hempel, Kommunikasjonsdirektør i Aquanor

Neste artikkel