Home » Fremtidens havrom » Norsk idé skal håndtere postsmoltproduksjon for matfiskprodusenter
Sponset

En unik idé kan komme når du minst aner det. For Cato Lyngøy kom den direkte fra oven.

– Jeg gir æren til han som var før både høna og egget, sier Cato Lyngøy, gründer og medstifter av selskapet Hauge Aqua som står for utvikling av Egget®  – en unik idé om å produsere laks i et flytende og lukket oppdrettsanlegget formet som et egg.

Cato Lyngøy

CEO i Hauge Aqua

Hauge Aqua har som mål å starte, eie, utvikle og drive virksomhet innenfor havbruk, utvikle ny teknologi og tilby rådgivning nasjonalt og internasjonalt. Cato Lyngøy er selv personlig kristen og har stor respekt for menneskers skaperkraft.

– Vi tror at mye av det som skiller oss fra dyr er at vi klarer å «se» ting for oss, og deretter evne å skape det. Den skaperkraften har vi alle fått i gave. Alt som er skapt eller oppfunnet er jo kombinasjon av det som finnes i skaperverket fra begynnelsen, forklarer han.

Et verdivalg i livet

Da Lyngøy var 53 år stod han ved en korsvei. Han hadde et godt ekteskap, fem flotte gutter og hadde en bakgrunn som veterinær og en lang karriere innen fiskeoppdrett.

– Der satt jeg godt med kunnskap, et godt liv og en lang og givende karriere. En dag skal vi stå og svare for livet vårt. Hva brukte vi talentene våre til? Det er jo noe med det å skulle bli 75, og skulle tenke på hva en skulle, eller burde, ha gjort. Jeg ba om en tydelig beskjed om hva jeg skulle gjøre, og i mitt indre fikk jeg en utrolig innvendig fred at vi skulle utvikle Egget® i egen regi.  

Så skapte Hauge Aqua Egget

Egget er en ny robust lukket teknologi for industrielt fiskeoppdrett. Hauge Aqua mener at den nåværende produksjonsplattformen basert på åpne merdsystemer er for svak til å støtte den nasjonale ambisjonen om fem millioner tonn laks i 2050. Ambisjonen er derfor å tilby en pålitelig og konkurransedyktig alternativ produksjonsplattform, som møter neste generasjons forventning til næringen.

– Folk kommer til å ha et forhold til oppdrett fremover. Bare to til tre prosent av proteinet vi har i maten, kommer fra havet, mens 70 prosent av kloden er sjø. Vi må produsere mere mat i den blå åkeren, og det må være bærekraftig, sier Lyngøy.

Modellen til Egget er tatt fra naturen og har et enkelt prinsipp. 90 prosent av tanken er nedsenket og ikke synlig under drift, mens ti prosent er over vannet og er fylt med ventilert luft. I egget kontrolleres vannkvalitet og strømningshastighet samt lys 24 timer i døgnet. Fisken slippes inn som smolt, den veier da cirka 150 gram, så vokser og lever fisken i egget til den blir stor nok til å slippes ut.

– Når vi skulle lage en ny type anlegg som var så mye dyrere, måtte det være økonomisk bærekraftig og løse næringsutfordringer i ett konsept. Egget gir mange fordeler, forklarer Lyngøy.

Det er ingen spredning av lakselus, ingen rømming av oppdrettsfisk, oppsamling av sedimenter fra fiskens avføring, god fiskevelferd i et kontrollert miljø og mer effektiv arealbruk.

Et godt liv for fisken

I dagens næring dør vel 50 million fisk hvert år. Cirka én av seks laks som blir satt ut, dør før den kommer til slakt. Dette er et betydelig velferdsproblem, og ikke minst en enorm sløsing med ressurser. 

– Vi brenner for å lage et oppdrettsmiljø som gir fisken et godt liv. Vi tror fisken vokser raskere hvis vi kan tilby et godt miljø. I et kontrollert miljø med tilsatt oksygen, lysstyring og motstrøm som trimmer fisken, vil dødeligheten minske.

Egget har tolv måneder byggetid og trenger lite vedlikehold. Egget® sertifiseres for 20 år, mens levetiden kanskje er det doble.Det første egget er under produksjon og skal i sjøen våren 2022.

Tekst: Cathrine Naglestad

Neste artikkel