Home » Fremtidens havrom » Tilbyr populært masterprogram i kystsoneøkologi
Sponset

Universitetet i Agder har utviklet masterprogrammet i tett samarbeid med forskingsmiljøene og de blå næringene i Agder. Programmet er praktisk rettet og svært populært.

Institutt for naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Agder (UiA) har hatt et økt fokus på marinbiologi de siste årene. Et resultat av satsningen er blant annet at instituttet nå har økt staben av marinbiologer til fire personer.

– Kompetansen vi holder på å bygge opp er knyttet opp mot det nye masterprogrammet i kystsoneøkologi som vi startet opp i 2018. Programmet introduserer norske og internasjonale studenter for artene som lever langs kysten, deres levemiljø, forvaltning av marine ressurser, menneskelig påvirkning og havbruk, sier Tove Margrethe Gabrielsen som er professor ved instituttet.

Tove Margrethe Gabrielsen

Professor ved Institutt for naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Agder (UiA) 

Utstrakt samarbeid med næringsaktører

Et viktig miljø som studentene kan dra nytte av er Centre for Coastal Research (CCR). Det er UiA sitt prioriterte forskningssenter innen kystsoneøkologi med en internasjonal og tverrfaglig akademisk profil. Universitetet har også et utstrakt samarbeid med Innakva KLYNGE som er etablert for virksomheter innen den blå næringen på Sørlandet. Deltakerne i klyngen er typiske produksjons- og fangstbedrifter, samt virksomheter som leverer tjenester, teknologi og produkter til sektoren.

– Ambisjonen vår er å styrke samarbeidet mellom FoU-miljøene og de blå næringene, og nettopp denne kontakten var en viktig forutsetning for etableringen av masterprogrammet. Vi ønsker også at flere studenter skal ta masteroppgaver som er relevante for næringslivet, derfor er dette samarbeidet så bra og viktig, fortsetter hun.

Praktisk rettet studium

Det første året inneholder masterprogrammet blant annet et emne innen havbruk, og som et ledd i undervisningen blir det også gjennomført ekskursjoner til aktører ute på produksjonsanleggene.

– Studentene lærer på en litt annen måte når de får vært ute på merdene, når vi reiser ut på feltarbeid for å se hva som skjer under vann, eller finne ut hva slags fangst vi kan få i for eksempel en strandnot. Derfor er det å ta med studentene ut i felt noe av det aller første vi gjør, sier Gabrielsen.

Et av de overordnede målene med masterprogrammet er å bidra til å gjøre de blå næringene enda mer bærekraftige, og til å skape økt næringsutvikling, innovasjon, sysselsetting og aktivitet i havbruksnæringen i regionen.

– Det er store mål, men langsiktig suksess vil først kunne bedømmes når vi ser hvordan vår forskning og innovasjon bidrar til verdiskapning for dem, avslutter professoren.

Tekst: Tom Backe

Neste artikkel