Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Fra brønnbåt til prosessbåt for å sikre næring og miljø
Sponset

– Fiskeri og oppdrett  er den beste distriktspolitikken vi kan ha, sier Kjetil Tufteland, daglig leder i Napier. Selskapet satser tungt på prosessbåter og mener det å bytte ut de tradisjonelle brønnbåtene med prosessbåter er bedre for fisken, biosikkerheten, miljøet, verdiskapingen og de lokale slakteriene.

Napier var opprinnelig et brønnbåtselskap, men i samarbeid med Marine Harvest (MOWI) bygde de om båten Tauranga til Europas første prosessbåt for laks av sitt slag i 2008. Siden da har Tauranga bløgget over 600.000 tonn laks for MOWI. I 2019 kom nybyggene Taupo og Taupiri.

Økt dyrevelferd, lavere dødelighet

Normalt foregår fisketransporten i brønnbåt. Fisken pumpes levende inn i rom eller «brønner» og transporteres til slakteri, hvor de pumpes over i ventemerder. Derfra pumpes de videre inn på slakteriet og avlives.

Ved bruk av prosessbåt avliver man fisken ved merden. Fisken blodtappes og kjøles ned til 1,5 grader i tanker om bord i båten, før den transporteres til slakteriet.

– Vi er direkte avhengig av så god fiskevelferd som mulig for å kunne levere et godt produkt. Slakt på merdkant har vist seg å være svært bra for fisken sammenlignet med tradisjonell transport, hvor fisken håndteres flere ganger, sier Tufteland.

Både antall håndteringer, transporten i brønnene og tiden i ventemerd påvirker dødeligheten. Ved å avlive fisken allerede på merden, reduseres dødeligheten dramatisk. All dødelighet under transport og ventemerdsetting elimineres ved bruk av prosessbåt.

– Høy dødelighet gir store verditap. Ved å redusere dødeligheten, sikrer du disse verdiene, sier Tufteland.

Bedre for miljø og biosikkerhet

Prosessbåten kan være betraktelig mindre enn en brønnbåt, da det trengs mindre vann under transport av død fisk. En 43 meter lang prosessbåt kan frakte like mye fisk som en 75 meter lang brønnbåt, og går med betydelig redusert motorkapasitet.

Dødeligheten påvirker også miljøbelastningen negativt. Ved å eliminere risikoen for dødelighet under transport og ventemerd, får man med flere fisker til matfatet på hver last. Dermed reduseres også utslippet av klimagass per kilo matfisk.

Prosessbåten tar vare på fisk, blod og vann, inkludert vaskevann, i hermetisk lukkede tanker. Vannet leveres til landslakteriet for rensing og desinfeksjon. Dermed er det ingen fare for å spre smitte til andre anlegg eller annen fisk selv om du fører fisk som er smittet.

Av Future Media Group

Next article