Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » God fiskehelse er en forutsetning for fortsatt vekst i oppdrettsnæringen
Innovasjon i havrommet

God fiskehelse er en forutsetning for fortsatt vekst i oppdrettsnæringen

Pharmaq
Sponset av:
Foto: Pharmaq
Pharmaq
Sponset av:
Foto: Pharmaq

Det norske selskapet Pharmaq er verdensledende på sitt område. De utvikler vaksiner mot fiskesykdommer og har mye av æren for at industrien nesten ikke benytter antibiotika lenger. I en verden med økende befolkning er fisk en svært effektiv måte å produsere proteinrik og sunn mat på. 

I fjor ble det slaktet vel 1,3 millioner tonn laks og regnbueørret til en verdi av 67,6 milliarder kroner. Mye av denne laksen eksporteres til utlandet. Oppdrettsnæringen er derfor viktig for norsk økonomi, men også for bosetting og sysselsetting i distriktene, både direkte og indirekte. Men næringen har også hatt utfordringer, mest kjent er kanskje lakselusproblematikk og problemer med rømming, men syk fisk kan også være en utfordring.

– Som alt annet husdyrhold kan dyr bli syke når mange samles på ett sted. Sånn er det også innen oppdrett. Derfor er det ikke noe ekstraordinært at laksen blir syk og trenger behandling, sier Morten Nordstad som er administrerende direktør i Pharmaq.

Morten Nordstad

Morten Nordstad

Administrerende direktør i Pharmaq

Norge er et godt forbilde

Før var det vanlig å behandle fisken med antibiotika når det hadde brutt ut sykdom, men oppdrettsnæringen har lykkes med å få ned bruken av antibiotika.

– Det har skjedd en fantastisk utvikling i norsk lakseoppdrett. På slutten av 1980-tallet og tidlig 1990-tallet ble det brukt store mengder antibiotika. I dag derimot, benyttes det nesten ikke antibiotika i det hele tatt. Antibiotika er en behandling som brukes når fisken har blitt syk, mens vaksine brukes forbyggende for å unngå at sykdommer bryter ut, og det er denne typen vaksiner vi utvikler og produserer, sier Hanne Christophersen som er direktør for regulatorisk avdeling i Pharmaq.

I starten var det veldig tett samhandling mellom norske myndigheter, oppdrettsnæringen og leverandørindustrien for å utvikle og godkjenne vaksiner til oppdrettsfisk. Dette samarbeidet hadde ett viktig fokus, nemlig å redusere bruken av antibiotika.

– Når vi utviklet de første vaksinene som fungerte la myndighetene raskt til rette for å få vaksinene hurtig ut på markedet. Dette gode samarbeidet var en veldig viktig del av den suksessen vi har vært med på i oppdrettsnæringen, forklarer Norstad.

Bruk av antibiotika til dyr som benyttes i matproduksjon er en velkjent utfordring i hele verden. Den norske oppdrettsnæringen fremstår imidlertid som et godt forbilde siden det nærmest ikke brukes antibiotika i den norske oppdrettsnæringen i dag.

En næring i vekst

Bare fem prosent av maten vår kommer fra havet, men en mye større del av matforsyningen vil sannsynligvis komme derfra i fremtiden. Produksjon av fisk er også svært effektivt sammenlignet med produksjon av annen proteinrik mat. Havbrukssektoren vil være avhengige av effektive vaksiner for å sikre fortsatt vekst. Med over 30 års erfaring fra håndtering av fiskehelse og forebygging av sykdommer, har Pharmaq utviklet mer enn 35 forskjellige vaksiner. De er dermed en viktig aktør i dette fremtidsbildet.

– Siden oppstarten har vi utviklet mange nye generasjoner med vaksiner. Blant annet har vi kombinasjonsvaksiner som beskytter mot flere sykdommer, og vaksinene gir generelt lite bieffekter. Det har skjedd mange teknologiske fremskritt på veien, og det har hjulpet oppdretterne til å produsere fisk av svært høy kvalitet. Vaksinene våre brukes til laks i Norge, Chile, Canada, Skottland og Irland, men vi selger også til Vietnam og Latin-Amerika hvor de benytter vaksiner til fisk som pangasius og tilapia. I tillegg brukes våre vaksiner i stor grad til havabbor i Middelhavet, fortsetter Christophersen.

Hanne Christophersen

Hanne Christophersen

Direktør for regulatorisk avdeling i Pharmaq

Pharmaq har utviklet mange gode og effektive vaksiner knyttet til bakteriesykdommer og virussykdommer i ulike fiskearter. Det finnes foreløpig ikke noen vaksine som kan bekjempe lakselusen, da det er en parasitt som lever utenpå fisken. Den er derfor vanskeligere å bekjempe med en vaksine. Pharmaq har utviklet, og utvikler stadig nye, legemidler til behandling av lakselus.

Forskning, utvikling, testing og produksjon

Pharmaq følger nøye med på utviklingen i oppdrettsnæringen. De samarbeider med oppdrettere langs hele kysten og blir varslet hvis det oppdages syk fisk.

– Da tar vi med prøver til et av laboratoriene våre og diagnostiserer hva fisken har blitt syk, eller kanskje dødd, av. Når vi har identifisert hvilken type bakterie eller virus dette er, starter vi prosessutvikling av antigener basert på det biologiske materialet vi har funnet. Deretter kan vi gå i gang med å utvikle vaksiner som enten skal brukes som bad eller gis som injeksjon i fisken. Vi tester også produktene for å forsikre oss om at vaksinen kan benyttes uten at det går ut over fiskehelse, matvaresikkerhet eller miljø. I tillegg dokumenterer vi også hvilken effekt vaksinen har på den aktuelle fiskearten, forklarer Christophersen.

En vanlig metode er å vaksinere fisken når den er liten. Da tas fisk opp av vannet, bedøves og får en injeksjon med vaksine i buken. Én vaksinasjon med små doser av Pharmaqs vaksiner gjør fisken motstandsdyktig mot opptil hele ni sykdommer. Foto: Pharmaq

Når vaksinene er testet blir de produsert i stor skala på et av de norske produksjonsanleggene. På Pharmaqs produksjonsanlegg på Kløfta produseres virusantigener, mens bakterieantigene og ferdige vaksiner produseres på anlegget i Overhalla utenfor Namsos.

– Fabrikkene våre har god produksjonskapasitet og har alltid vært leveringsdyktige. Det er viktig siden det vaksineres fisk i Norge kontinuerlig hele året, da trenger laksenæringen forutsigbare leveranser, og det tilbyr vi, tilføyer Nordstad.

Internasjonal vekst

En vanlig metode er å vaksinere fisken når den er liten. Da tas fisk opp av vannet, bedøves og får en injeksjon med vaksine i buken. Én vaksinasjon med små doser av Pharmaqs vaksiner gjør fisken motstandsdyktig mot opptil hele ni sykdommer.

– Syv av ti oppdrettslaks over hele verden har i hvert fall fått én vaksinedose fra oss. Vi er en verdensledende produsent av fiskevaksiner og har ambisjoner om å beholde den posisjonen, slår Nordstad fast. 

I dag går mer enn 70 prosent av produksjonen til eksport og de ekspanderer stadig. Selskapet bygger nå også opp en større forskningsavdeling i Kina.

En omfattende virksomhet

Det arbeider cirka 300 i Pharmaq, om lag 250 av dem i Norge. I tillegg til de to produksjonsstedene har Pharmaq en stor forskningsavdeling på Skøyen, laboratorier for fiskeforsøk på Solbergstrand og i Bergen, samt Pharmaq Analytiq som utfører diagnostisering og analyser for oppdrettsnæringen. Pharmaq har også et datterselskap som heter Pharmaq Fishteq som utvikler og produserer vaksinasjonsutstyr og er lokalisert på Nesna.

– I januar åpner vi en ny analyseavdeling i Rørvik. Selskapet vårt skiller seg nok litt ut siden vi tilbyr produkter og tjenester i hele verdikjeden. Vi identifiserer problemer, gjør laboratorieanalyser, utvikler vaksiner og legemidler, sørger for at de blir godkjent av myndighetene og setter dem i produksjon før vi distribuerer, selger og bistår kundene våre slik at de bruker produktene riktig, avslutter Christophersen.

Av Tom Backe

Next article