Home » Innovasjon i havrommet » Grønnere, rimeligere og smartere
Sponset

Noen løsninger er de reneste kinderegg fordi de gir flere samtidige gevinster. Enkelte kraftforsyningsløsninger er også så smarte at de gir slike kindereggeffekter.

Av: Tom Backe

Tradisjonelt har både skipsindustrien og offshorenæringen benyttet fossilt brennstoff til å produsere kraft. På skip og installasjoner offshore, hvor man ikke har en landstrømskabel eller andre steder å hente ekstra kraft fra, må generatoranlegget være dimensjonert slik at det er stort nok til å ta unna det daglige kraftbehovet, men også toppene.

–  Resultatet blir ofte at det investeres i ekstra generatorer som stort sett ikke er i bruk, eller at generatorene som benyttes egentlig er overdimensjonert i forhold til daglig drift, noe som fører til at de «lunker» på halv fart mye av tiden. Det er ikke særlig effektivt siden de da benytter mer drivstoff enn de trenger, og ikke får utnyttet den fossile energien på en optimal måte, sier Veslemøy Utengen som er Vice President Power Generation i Blueday Technology. I tillegg til dårlig utnyttelse, som gir høyere kost, fører disse løsningene til mer utslipp av klimagasser enn nødvendig.

– I prinsippet fungerer de hybride løsningene ved at generatorene, som fortsatt går på diesel eller gass, arbeider på et jevnt nivå og forsyner driften på skipet eller installasjonen med kraft samtidig som batteriene lades. Når det blir behov for ekstra effekt tas dette fra batteriene, og på den måten kan man ta toppene.

Smartere løsninger

Løsningene som Blueday Technology leverer kan tilpasses alle typer marine installasjoner og skip. Formålet er å designe kraftsystemer som er så optimaliserte som mulig, både i forhold til kostnader og utslipp.

Et hybrid system syr sammen produsenter og forbrukere av elektrisk effekt for forskjellige typer anlegg, uavhengig av hvordan effekten blir produsert. Dette gjør det mulig å benytte seg av ren fornybar energi, en kombinasjon av fornybar og fossil energi eller ren fossil energi på en mer optimal måte. I alle tre tilfeller påvirker man utslipp av klimagasser og lokal luftforurensning i positiv retning. Fornybare energikilder er som regel mindre stabile enn de fossile variantene, og en kombinasjon av fornybart og fossilt vil i mange tilfeller være en god løsning både med tanke på miljø og krav til drift av anlegget, forklarer Utengen.

Blueday leverer også Power Management systemer (PMS) og Energy Management/Storage systemer (ESS/EMS) – kontrollsystemer som gjør det mulig for kunden å overvåke og styre kraftsystemene sine og tilpasse dem perfekt til det enkelte anleggs behov.

avatar

Veslemøy Utengen

Vice President Power Generation i Blueday Technology

Landstrøm

De siste årene har det blitt et økt fokus på cruiseskip som ligger til kai i byene og produserer sin egen kraft med fossilt drivstoff med det resultat at de spyr ut klimagasser og lager støy døgnet rundt. Derfor har det etter hvert blitt mer vanlig med landstrømsanlegg i cruisehavnene. På dette området tilbyr også Blueday gode, driftssikre løsninger:

– Vi har levert flere slike anlegg, og her handler det om å levere anlegg som er gode nok til at skipene kan og vil bruke dem. Uten å skulle bli for teknisk så har dette både med kapasitet å gjøre, men også med mulighetene til å synkronisere elanlegget på båten med elanlegget på land. Kortversjonen er vel egentlig at hvis ikke landstrømmen har god nok kvalitet, så vil skipene heller produsere og bruke sin egen strøm i stedet for å bruke landstrømsanlegget.

Elektrifiserte fôrflåter og hybride ferger

Havbruk er også et forretningsområde som Blueday Technology fokuserer på. I disse dager holder de på å installere et kraftsystem på en fôrflåte for Grieg Seafood:

– Dette er et hybrid system som integrerer vindkraft, solceller, batteri, dieselgenerator og styringssystemer. Hensikten er å få de ulike energikildene til å fungere sammen. Generatoranlegget er i drift kun på de tidene av døgnet hvor effektbehovet er høyt, for eksempel i forbindelse med fôring. For øvrig kjøres anlegget med fornybar energi, toppet med lagret energi fra batteribanken om nødvendig

– Et annet prosjekt vi holder på med nå er hybridiseringen av fergen Oppedal, som er søsterskipet til Ampere, den første elektriske fergen i Norge. Utviklingen går i det hele tatt i retning av mer energioptimaliserte løsninger, at stadig mer skal elektrifiseres og at man skal bruke en større andel av fornybar energi. Vi ser allerede en stor interesse for våre skreddersydde anlegg og derfor regner vi med at etterspørselen etter de smarte løsningene våre bare vil øke i tiden som kommer, sier Utengen til slutt.

Fakta om Blueday Technology

  • Blueday Technology ble etablert i 2013. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og et avdelingskontor på Bømlo som driver med skipsautomasjon.
  • Selskapet har cirka 65 ansatte.
  • Hovedvirksomheten er kraftsystemer til alle typer skip samt til offshoreinstallasjoner i olje- og gassindustrien og annen maritim industri som for eksempel havbruksnæringen.
  • Systemer for lading av ferger og landstrøm for cruiseskip inngår også i produkt- og tjenestespekteret til Blueday Technology.
    Blueday leverer komplette kraftsystemer bestående av komponenter fra ulike leverandører og er derfor en uavhengig systemintegrator.
  • Virksomheten består også av en service- og after-sales-avdeling som bistår med installasjon, igangkjøring, vedlikehold, service og reparasjoner.

 Les mer om Blueday her!

Neste artikkel