Home » Innovasjon i havrommet » Kampen mot plast i havet trenger en global avtale
Innovasjon i havrommet

Kampen mot plast i havet trenger en global avtale

Bare 20 prosent av søppelet som havner i havet på verdensbasis kommer fra aktiviteter på havet. Det vil si at hele 80 prosent kommer fra det vi gjør på land. Foto: Getty Images

Hvert minutt ender 15 tonn plast opp i havet, og mengden bare øker. Det rammer dyrene som lever der, og mennesker som er avhengige av et rikt og levende hav.

Av: WWF Verdens Naturfond

– Bare siden 1970 har vi mistet nesten 40 prosent av mengden liv som fantes i havet. Vi høster altfor ofte av havet på feil måte, og i økende grad fyller vi det samme havet med plastsøppel og annet som er skadelig, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Søppel fra land

– De fleste dyr og leveområder i havet påvirkes av plastsøppelet. Plastforsøpling utgjør en dødsårsak som rammer stadig flere dyr, sier Solhjell.

avatar

Bård Vegar Solhjell,

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Bare 20 prosent av søppelet som havner i havet på verdensbasis kommer fra aktiviteter på havet. Det vil si at hele 80 prosent kommer fra det vi gjør på land – enten det er en plastpose som blåser bort, en heliumballong som mistes, eller avfall fra storindustrien som dumpes.

Forby engangsplast

WWF jobber først og fremst for å stanse ny plast fra å havne i havet. En miljømessig god avfallshåndtering og et forbud mot unødvendig engangsplast er noe av det viktigste som må på plass om vi skal lykkes.

– Plastprodusenter må få et større ansvar for å hindre at det de produserer ikke kommer på avveie, men i stedet blir gjenbrukt og resirkulert. Dette bør gjøres gjennom såkalte produsentansvarsordninger, sier Solhjell og fortsetter:

– Plast i havet kjenner ingen grenser. Den skaper et globalt forurensingsproblem som alle må forplikte seg til å løse. Slik det er i dag, står ikke noe land ansvarlig for den plasten de forurenser havet med, og det er ingen internasjonale krav til reduksjon av forsøplingen. Derfor trenger vi en ny internasjonal og juridisk bindende avtale. Her kan Norge ta en lederrolle.

Neste artikkel