Home » Innovasjon i havrommet » Nofima skal være best på forskning innen RAS-teknologi
Sponset

Overgangen fra ferskvann til sjøvann er den tøffeste tiden for laksen. For å tilegne seg ny kunnskap og ivareta fiskehelse, satser forskningsinstituttet Nofima enda mer på resirkuleringsteknologi. På fagspråket kalles det RAS, en teknologi og produksjonsform som blir mer og mer vanlig i laksenæringen. Nofima investerer for å bli enda mer relevant for næringslivet.

Oppdrettsnasjonen Norge er i rivende teknologisk utvikling. Teknologi kan kjøpes for penger, men ikke biologi. Derfor er det viktig å forstå hovedpersonen i oppdrettsnæringen – laksen. Fiskehelse og velferd er avgjørende for at laksen skal trives og være robust. Det bidrar til bedre fiskevelferd, mindre tap og god kvalitet på sluttproduktet.

– Vi skal være best i Norge på anvendt forskning knyttet opp mot RAS-teknologi. De siste årene har vi bygget opp en meget høy kunnskap blant våre forskere, blant annet gjennom et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), kalt CtrlAqua. Denne kunnskapen skal norsk leverandørindustri og produsentene ha nytte av, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima.

Øyvind Fylling-Jensen

Administrerende direktør i Nofima

Resirkulasjon av vannet

Nylig bestemte Nofima seg for å satse enda sterkere på forskning i resirkuleringsteknologi (RAS). Med utbygging, både på Sunndalsøra og i Tromsø, styrker instituttet sine forsøksfasiliteter innen havbruksnæringen. Allerede neste år står de nye anleggene klar.

Resirkulasjon av vannet (RAS) brukes hovedsakelig i laksens første levetid, og rundt 95-99 prosent av vannet gjenbrukes. Vannet passerer blant annet gjennom bakteriefilter, og er hele tiden under overvåkning slik at temperatur, oksygeninnhold og næringssalter er til laksens beste. Avfallsstoffer i form av slam og skadelige mikroorganismer fjernes på forsvarlig vis.

Forsknings- og innovasjonsprosjekter

Stasjonen på Sunndalsøra er Nofimas spydspiss innen forskning på oppdrett i lukkede og semilukkede anlegg. Stasjonene er fullbooket helt fram til sommeren 2022, og det er derfor viktig med rask utvidelse av forsøkskapasiteten. Neste år skal hele 20 nye kar med separate resirkuleringssystem stå klare til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter.

– Norsk oppdrettsnæring investerer tungt i lukkede og semilukkede anlegg. Investeringene gjøres både innenfor settefisk-, smolt- og matfiskanlegg. Optimismen er stor, men det finnes både teknologiske og biologiske utfordringer. Derfor er det naturlig at vi legger forholdene til rette for mer på forskning innen RAS-teknologi, sier Fylling-Jensen.

For en rekke problemstillinger er det nødvendig at hvert kar har sitt eget lukkede system, det som kalles single-RAS system. I slike system deler ingen kar samme vann, og dermed sikrer vi god kvalitet og reproduserbare forsøk.

I forskningsfronten

Også i nord skal Havbruksstasjonen i Tromsø bygge en ny RAS-avdeling. Havbruksstasjonen eies av Nofima og UiT Norges arktiske universitet. Både på Sunndalsøra og i Tromsø har de respektive fylkeskommunene gått inn og støttet med betydelige investeringsmidler. Totalt investeres det for rundt 59 millioner kroner på Sunndalsøra og i Tromsø.

– I Nofima har vi et mål om å være i forskningsfronten på resirkuleringssystemer. Næringen investerer i forskjellige systemer, og da må vi som forskningsinstitutt ha den nødvendige infrastrukturen slik at vår forskning er relevant, sier Øyvind Fylling-Jensen.

Fakta om Nofima

Nofima er et forskningsinstitutt med Nærings- og fiskeridepartementet som hovedeier med 56,8 %.

De to andre eierne er Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning (33,2 %) og Akvainvest Møre og Romsdal (10 %).

Instituttet driver forsknings og utvikling for havbruksnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Hovedkontoret er i Tromsø med avdelingskontorer på Ås, Stavanger, Bergen og Sunndalsøra.
Totalt er det 390 ansatte og i fjor var omsetningen på 676 millioner kroner.

Tekst: Morgan Lillegård

Neste artikkel