Home » Innovasjon i havrommet » NTNU kunngjør nå 11 PhD-stillinger i FME NorthWind
Sponset

FME NorthWind (Norwegian Research Centre on Wind Energy) har som mål å fremme fremragende forskning og innovasjon for å skape arbeidsplasser og øke eksporten, samt legge til rette for en bærekraftig utvikling av vindkraft. 

Senteret ledes av SINTEF, med forskningspartnere NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), UiO (Universitetet i Oslo), NINA (Norsk institutt for naturforskning) og NGI (Norsk geoteknisk institutt). Senteret involverer mer enn 40 nasjonale og internasjonale industripartnere som sammen med forskningspartnerne utgjør et verdensledende konsortium for utvikling av bærekraftig vindenergi.

PhD-stillingene er innenfor fem hovedtemaer:

• Konstruksjoner og strukturell integritet

• Marine operasjoner og logistikk

• Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon

• Digital tvilling og forvaltning av konstruksjoner

• Bærekraftig utvikling av vindenergi

Hovedmål for sentret er:

• Bidra til mer enn 20 innovasjoner som gir grunnlag for nye arbeidsplasser i Norge

• Bidra til at flytende havvind blir kommersielt konkurransedyktig innen 2030

• Bærekraftig utvikling av vindenergi som respekterer både natur og samfunn

NTNU Team Wind

  • Misjon: Styrke NTNU sin rolle innen undervisning og forskning relatert til utvikling av bærekraftig offshore vindenergi.
  • Medlemmer: Mer en 40 professorer fra et vidt spekter av fagfelt på NTNU relevant for offshore vindenergi

Er du ung og lærelysten? NTNU trenger gode studenter innen offshore vindenergi!

Vil du bidra til bærekraftig energiproduksjon er det muligheter ved NTNU innen mange studieprogram: Bygg og miljøteknikk, Energi og miljø, Fysikk og matematikk, Industriell økonomi og teknologiledelse, Innovasjon, entreprenørskap og samfunn, Kunnskap, teknologi og samfunn, Kybernetikk og robotikk, Marin teknikk, Materialteknologi, Produktutvikling og produksjon.

Kontaktperson:

Trond Kvamsdal,

Koordinator NTNU Team Wind https://www.ntnu.edu/energy/wind-power

Leder FME NorthWind Scientific Advisory Committee

Neste artikkel