Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » NTS utvikler kystens verdier
Sponset

I mer enn 10 000 år har menneskene langs kysten høstet av ressursene i havet. Fra istidsjegerne etablerte de første bosettingene og til dagens bioøkonomi, har kysten gitt liv. Her – i rene og livgivende farvann – produserer vi en av verdens mest ettertraktede råvarer.

Av: PKOM AS

NTS ASA har vært en del av utviklingen siden 1879. I dag er vi et helintegrert havbruksselskap med virksomhet innen smoltproduksjon, matfisk, slakteri, brønnbåt, servicetjenester og shipping. I nært samarbeid med andre aktører utvikler vi også løsningene som skal skape verdier for morgendagens kystsamfunn.

Morgendagens lakseoppdrett

Med Aquatraz utvikler vi et helhetlig og bærekraftig konsept for morgendagens lakseoppdrett. Allerede i dag svømmer 180 000 laks i den første semilukkede og rømningssikre oppdrettsmerda på Namdalskysten. Aquatraz minimerer risikoen for lus, sørger for maksimal tilvekst og god fiskehelse – helt uten bruk av kjemikalier eller medisiner. Vårt utviklingskonsept gir dessuten våre ansatte ved lokaliteten en enklere, tryggere og mer effektiv arbeidsdag.

Verdiskapingen på kysten står for enorme godsstrømmer ut av landet. I dag foregår all transport langs landeveien. Med sjøruten Seafood Express skal vi sørge for rask og bærekraftig transport av norsk sjømat direkte fra slakteri til våre viktigste markeder. Vi mener nemlig at sjømat på kjøl er det naturlige alternativet når vi eksporterer fersk og bærekraftig mat til kresne ganer i Europa.

Aquatraz. Foto: Steinar Johansen

Utvikler kystens verdier

Historien om kyst-Norge handler om ressurser og mennesker. Om et livgivende hav. Om mennesker som med engasjement og pågangsmot driver innovasjon og utvikling videre. Om om aktive lokalsamfunn og «lys i husan». Og om å ta det beste fra historien og utvikle det videre for økt bærekraft og vekst.

Alt dette er bestanddeler når NTS ASA utvikler kystens verdier for dagens og morgendagens kystsamfunn.

Kall det gjerne kystkultur. Oppdatert for det tjueførste århundre.

Seafood Express. Foto: Torgeir Ramfjord.

Ler mer om NTS GRUPPEN her!

Next article