Home » Innovasjon i havrommet » Nye muligheter for havnasjonen Norge
Innovasjon i havrommet

Nye muligheter for havnasjonen Norge

Foto: Getty Images

Norske rederier har ambisiøse klimamål og store planer for fremtiden, og drivstoffrevolusjonen er allerede i gang.

– I dag myldrer det av ideer, prosjektskisser og prototyper langs hele norskekysten. Spesielt den nære skipstrafikken fungerer som et teknologi-laboratorium. Her kan man teste ut og ta i bruk nye løsninger som hele den internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene fremover, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Klimanøytral skipsflåte fra 2050

Rundt 90 prosent av verdenshandelen fraktes med skip. Skipstransport er fremdeles den mest miljøeffektive måten å frakte varer, samtidig står skipsfarten for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene.

Norske rederier går foran og tar lederskap i kampen mot klimautfordringene. Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral. For å nå dette målet må det introduseres nye, energieffektive løsninger.

Harald Solberg

Administrerende direktør, Norges Rederiforbund

– Den teknologiske utviklingen skjer nå. Skipsfartsnasjonen Norge kan ta lederansvar og utvikle de grønne løsningene for å redusere utslippene i årene fremover. Vi mener dette er rett vei å gå, både for miljøet og for industrien, sier Solberg.

Norge ligger helt i front innen klima- og miljøvennlige fremdriftsløsninger for skip. Flere norske skip går allerede på gass og elektrisitet og i 2020 ble den første hydrogendrevne fergen i Norge sjøsatt. Nå bygges forsyningsskipet «Viking Energy» om for å kunne gå lange distanser på ren ammoniakk uten utslipp av klimagasser.

Havvind – et nytt norsk industrieventyr

Norges sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir også et unikt utgangspunkt for å ta leder­rollen i utviklingen av havvind.

– Havvind er en energikilde med stort potensial for alle land i verden med bratte sokler og store havdyp. Mange av våre medlemmer er allerede i gang med prosjekter innen havvind, og dette er et område i rask vekst, sier Solberg.

Det norske selskapet Ocean Installer ble etablert i 2010 og har de siste ti årene jobbet med konstruksjonsarbeid for oljenæringen på sokkelen, spesielt på havbunnen. Nå satser selskapet på det voksende havvind-markedet, og endrer derfor navn til Havfram.

– Havvind kommer til å bli en stor, global industri. Det er viktig at den norske leverandørindustrien tar en posisjon, og det skal vårt selskap gjøre. Det går et tog nå, sier administrerende direktør Odd Strømsnes i Havfram.

Strømsnes mener det er viktig å overføre kunnskapen fra arbeidet med oljeinstallasjoner til havvind.

– Begge deler handler om krevende, maritime offshoreoperasjoner. Mye av kompetansen vår vil vi bruke i arbeidet med å installere havvindanlegg – både flytende og bunnfast, sier Strømsnes.

Av Kaia Tetlie

Neste artikkel