Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Rustet for fremtidens industrieventyr
Sponset

Med sin unike bakgrunn i maritim offshore-kompetanse, tar Haugalandet og Sunnhordland nå posisjonen som landets hub for utvikling av havvindkraft og -industri.

– Regionen vår har flere tiårs erfaring i tung, maritim industri. Nå spisser vi oss inn mot det neste, store som kommer – nemlig flytende havvind, sier Tormod Karlsen, administrerende direktør for Haugaland vekst.

Så mye som 40 prosent av regionens verdiskapning kommer fra den maritime næringen – som er landets høyeste andel. Dette vitner til den iboende kompetansen hos lokale produsenter og underleverandører.

– Vi har såpass mye fra olje- og gass-sektoren som vi bygger på, som nå er med på dreiningen fra fossilt til fornybart, fortsetter Karlsen.

Det er ikke kun lokale eller nasjonale øyne som rettes mot regionens muligheter, men også større, globale aktører.

– Både forskning, næring og myndigheter er med på å løfte dette, og det er gigantiske investeringer i utvikling av havvindkraft.

Muligheter i milliardklassen

Tallene for fremtidige, økonomiske muligheter snakker for seg selv, og Menon Economics anslår at norsk havvind-satsing kan ha et verdiskapings- og sysselsettingspotensial for norsk næringsliv på opptil 117 milliarder kroner, samt 128.400 årsverk over en 30års-periode.

Ett prosjekt alene – Utsira Nord – er estimert å sysselsette 12.000 nasjonalt, hvorav halvparten av arbeidsplassene ligger internt i regionen.

– Utsira Nord, som Olje- og energidirektoratet åpnet opp sommeren 2020, er Norges første, industrielle havvindprosjekt. I løpet av våren skal det søkes konsesjoner, og dette innebærer mange aktører – både nasjonalt og internasjonalt.

Lokale virksomheter vil også skilte med særegen kompetanse, og flere underleverandører kan levere både kompetanse og utstyr, forklarer Karlsen videre.

I tillegg til opparbeidet kompetanse og erfaring, er det også den geografiske plasseringen som gjør Haugalandet og Sunnhordland så godt egnet for utvikling av havvindkraft, forklarer Tora Haslum Myklebust, daglig leder for samarbeidsrådet i Sunnhordland IKS.

– Fjordene på Sørvest-landet ligger unikt til. De er skjermet, de er dype, og de er nærme både Nordsjøbassenget og markedet, sier Myklebust.

Ved METCentre vest av Kamøy, skal FLAGSHIP-prosjektet fra 2022 teste ut det som, til nå, er verdens største flytende vindturbin (10+ MW). Bildet viser OO-Star Wind Floater fra Dr.techn.Olav Olsen (utvikler) / Floating Wind Solutions AS (eier)

Fra lokalt til globalt

Med geografien på plass, og teknisk kompetanse i særklasse, ønsker industrien i Haugalandet og Sunnhordland å først bygge et hjemmemarked for havvindteknologi, opparbeide seg kompetanse – og deretter gå globalt.

– Det er dette næringene våre er vant med, forklarer Karlsen.

Selv om Karlsen og Myklebust har sterke håp for fremtiden, er det likevel flere prosjekt i oppstartfasen i regionen. En av disse er Aker Solutions «Hywind Tampen».

Hywind Tampen er basert på en av Equinors havvindteknologier, og vil bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs. Det vil også bli verdens største flytende havvindpark og er et viktig skritt i omstillingen av norsk industri, samt industrialiseringen av løsninger for flytende havvind, forklarer verftsdirektør Jarle Henriksrud.

– Prosjektet benytter seg av betongteknologi som tidligere ble brukt for store plattformer. Dette representerer således en direkte overføring av teknologi fra olje og gass til et fornybar-prosjekt, fortsetter Henriksrud.

Mulighetene innen havvind passer godt inn med Aker Solutions fremtidige satsing.

– Vi har store ambisjoner om å vinne oppdrag på nye forretningsområder, og har en målsetning om at en tredel av omsetningen i løpet av 2025 skal være på fornybart eller lavkarbon-løsninger, og at andelen skal opp til to tredeler i løpet av 2030.

Haugaland Vekst bidrar til økt samhandling, attraktivitet og verdiskaping ved å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid. Les mer her!

Større enn olje og gass

Deep Wind Offshore i Haugesund har også store fremtidsutsikter for havvind-industrien i regionen. 

Selskapet er utvikler og eier av havvindparker, og har nå rettet blikket mot Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2, forklarer CEO Knut Vassbotn.

– Ambisjonen vår er å vinne og utvikle prosjekter i Norge og internasjonalt. Vi har også flere erfarne aktører på laget, inkludert rederiet Knutsen OAS, samt Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag. Alle disse vil tilføre verdifull kompetanse innen industriell utvikling og kraftproduksjon.  

Vassbotn ser på havvind-industrien med stor optimisme, og ser en lysende fremtid for aktører i regionen som ønsker å være med på utviklingen.  

– Det er ikke bare vi som har tro på dette – det er bevist i en rekke analyser at dette kommer til å bli en enormt stor industri. Allerede om et års tid kan havvindinvesteringene i Nordsjøen være større enn investeringene i olje og gass, og store deler av den leverandørindustrien som i dag leverer til olje- og gassinstallasjoner kan vi benytte oss av i fremtiden, sier Vassbotn avslutningsvis.  

Tekst. Morten Risberg, [email protected]

Next article