Home » Innovasjon i havrommet » Samarbeider om et bærekraftig havrom
Sponset

På Rubbestadneset i Bømlo kommune, ligger industriklyngen NMEC, bestående av 18 medlemsbedrifter. Sammen satser de på teknologiutvikling mot grønne energiløsninger.

– Her samarbeider medlemsbedriftene om å levere tjenester innen skipsvedlikehold og modifikasjoner. De utnytter hverandres hands-on fagarbeider og ingeniørkompetanse gjennom egne og felles teknologiutviklingsprosjekter. Prosjektene retter seg mot et smartere og mer bærekraftig framtidens havrom, sier Nina Ingvaldsen, daglig leder i Norwegian Marine & Energy Complex (NMEC).

Gjennom NMEC, har bedriftene gått inn på eiersiden av Sustainable Energy-katapulten. Katapulten gir bedrifter mulighet til å videreutvikle og teste sine bærekraftige løsninger for produksjon, lagring og styring av energi.

– Vi ønsker å invitere inn kunder til kompetansemiljøet, og hjelpe med å få deres ideer ett steg nærmere kommersielt produkt, sier Ingvaldsen, og trekker frem noen av NMECs medlemsbedrifter og deres prosjekter:

Miljøløsninger til skip

Wärtsilä Norways hovedaktiviteter på Bømlo og Stord er utvikling og salg av fremdriftssystemer, og elektro- og automasjonssystemer for skip til kunder over hele verden. De tilbyr også servicetjenester til norske kunder som opererer fartøy hjemme eller i utlandet.

Wärtsilä utvikler og tilbyr en rekke miljøløsninger. De to siste årene har de vært sentrale i utviklingen av fremtidens grønne drivstoff til forbrenningsmotoren, og tester for tiden grønn ammoniakk i katapultens testsenteret på Stord.

Renere varmepumpe

Westcon Olvondo produserer hovedsakelig produkter til olje- og gassnæringen og maritim industri, men har de siste årene også levert prototyper og produkter for bærekraftige energiløsninger. Et eksempel er en varmepumpe som har et stort globalt potensial i å redusere CO2-utslipp. De skal blant annet levere en pilot-pumpe til AstraZeneca i Sverige til sommeren.

Varmepumpen er utviklet av Olvondo Technology, og produseres sammen med kompetanse og erfaringer fra over hundre år i bedriftene som er tilknyttet NMEC-miljøet på Rubbestadneset.

Grønnere fisketråler

LOS Marine bygger om skip til å bli grønnere ved å installere batteriløsninger om bord. De har også bygget om en fisketråler med helt spesielt utstyr, som blant annet reduserer belastning på havmiljøet.

LOS Marine, har også vært sentral i produktutviklingen av landstrømsanlegget Zinus. Dette er et resultat av et produktutviklingsprosjekt mellom to av medlemsbedriftene til NMEC, LOS Marine og LOS Elektro.

Grønn IT

Ilder AS er et IT-utviklingsselskap som satser på bærekraft og miljøvennlige løsninger. Ilder mener at IT-bransjen har som plikt og ansvar å finne gode måter å legge til rette for utslippsfrie løsninger. De er involvert i flere prosjekter med bærekraftig og miljøvennlig energi, inkludert landkraft og utslippsfrie byggeplasser.

Ilder jobber blant annet med å utvikle en IT-plattform for selskapet Plug AS, som leverer løsninger for landstrøm i havner. Ilder har også, i samarbeid med Metas AS, startet et eget datterselskap, Waterspace AS, som utvikler løsninger som skal gjøre det enkelt og brukervennlig å rapportere om utslipp og forsøpling i havet, samt bidra til konkrete aksjoner for opprydding.

Teknologisenter

I 2022 vil UNITECH Teknologisenter stå ferdig på Rubbestadneset. Senteret skal være en møteplass for de som driver utvikling innen subsea- og miljøteknologi, særlig opp mot havnæringene, fornybar energi og offshore wind. Den yrkesfaglige opplæring ved Bømlo videregående skole skal også legges til senteret.

Teknologisenteret og samarbeidet i NMEC er en avgjørende faktor for at UNITECH skal kunne ekspandere teknologiutviklingen innen elektrifisering og fornybar energiproduksjon.

Eit industriutviklingssamarbeid sentralt plassert på Bømlo på Vestlandet, som satsar stort innan maritim, olje og gass, fiskeri og havbruk, forsvar, fornybar energi og energigjenvinning. Les mer her!

Tekst: Marte Frimand, [email protected]

Neste artikkel