Skip to main content
Home » Innovasjon i havrommet » Skaper verdens hovedstad for havgründere
Life science

Skaper verdens hovedstad for havgründere

TOOL
TOOL
Foto: ZERO-konferansen

TOOL knytter start up-miljøene tett opp til havnæringene, for å skape den optimale arenaen for å tenke ut av boksen.

Folk har de seneste årene blitt stadig mer opptatt av hav, miljø og bærekraft, noe som også preger utvikling av startup-miljøene i Oslo.

Birgit Liodden er grunnlegger og CEO av The Ocean Opportunity Lab, kalt TOOL, som er verdens første flytende gründerlab. Her mobiliseres smarte hoder på tvers av de som er engasjert i hav og miljø.

– Vi fungerer som en tilleggsressurs for det landbaserte økosystemet, en arena for åpen innovasjon og samhandling for dagens og morgendagens gründere og økosystemet rundt, sammen med ”dropin space”, forklarer hun.

Tenke ut av boksen

Selskapet arbeider med å bygge bro mellom «verdens sterkeste havnæring» og «Nordens raskest voksende økosystem for gründere».

– Vi bringer start up-miljøet sammen med havnæringene, og kobler kultur, sport og kreative fag for å skape det optimale grunnlaget for å tenke ut av boksen, sier Liodden.

– Ombord hos oss er det rom for å teste ”proof of concept” på både virtuelt og fysisk, for å utvikle bærekraftige løsninger for havnæringene.

TOOL fungerer også som en kobling mellom Oslo og havklyngene langs norskekysten, samt mot ledende internasjonale havbyer. 

– Skipet vårt er pilot for en nasjonal og internasjonal flåte av møteplasser for havgründere. Per i dag jobber vi med konseptutvikling sammen med de grasrotpartnerne som er ombord, sier hun og legger til at de er i dialog med aktører i flere byer som har vist interesse for å få sin egen franchise av TOOL.

I løpet av de tre første månedene siden starten har selskapet fått med seg over 80 samarbeidspartnere.

– Vårt mål er å gjøre Oslo til verdens ledende hovedstad for havgründere.

Karrierevei

Liodden, som er andregangsgründer, har siden 2006 jobbet som endringsagent for å bringe neste generasjon og bærekraftige endringer inn i globale maritime næringer.

– Jeg sluttet på skolen som 16-åring, og har arbeidet full tid i 20 år kombinert med utdanning til sekretær og prosjektleder.

Hun har vært direktør for Nor-Shipping, grunnlegger og generalsekretær for YoungShip International, og direktør for havrom, bærekraft og kommunikasjon i Oslo Business Region.

Birgit liodden
Birgit Liodden er CEO av The Ocean Opportunity Lab (TOOL). Foto: CF Wesenberg

– Jeg har i alle år jobbet mye som frivillig, og vært involvert i en rekke samarbeidsprosjekter i bransjen. Mitt ønske er å bidra best mulig til å mobilisere viktig endring og løfte frem nye talenter og mer mangfold, sier hun.

Hva inspirerer deg?

– Min største inspirasjon favner bredt. Det finnes både etablerte virksomheter som tenker nytt og løfter bærekraft inn i forretningsmodellene sine, men her er det også gründere som vil løse et mangfold av samfunnsproblemer knyttet til bruken av havrommet. Jeg inspireres også veldig av den delen av ungdommen som nå krever mer handling.

Flere spennende prosjekter i vente

Fremover i 2020 skal vi gjennomføre en rekke spennende aktiviteter på eller ved kai og til sjøs, forteller Liodden. 

Vi kan forvente at Klimafestivalen112, Øst møter Vest med partnere og Vestlandsklyngene, Startup Extreme, SHE Conference, EntrepreneurShip One, Arendalsuka, Passion for Ocean og Waterfest Oslo, for å nevne noen, vil bli lagt merke til.

– Samtidig skal vi avgjøre hvor i Norge eller andre steder TOOL nummer to bør etableres, legger hun til.

Hva eller hvem er de største game-changers vi kan forvente å se i årene som kommer?

– Skiftet fra fossil til grønn energi, og finansbransjens endring på oppmerksomhet mot å vise sosialt ansvar (CSR) til å redusere klimarisiko, samt å flytte investeringer fra sorte til grønne aktiviteter vil ha enorm påvirkning fremover.

Inspireres av neste generasjon

Den yngre generasjonen med Greta Thunberg i spissen vil, godt hjulpet av mellomgenerasjonen som Liodden selv er en del av, gi bærekraftsarbeidet et skikkelig løft i tiden som kommer, hevder hun.

– Selskaper som ikke har skjønt at FNs bærekraftsmål må tas alvorlig vil være avhengige av å innarbeide bærekraft i sine forretningsområder og verdiskaping. Ellers vil de falle fra og oppleve å se sin posisjon sterkt redusert.

Innen havnæringene har hun stor tro på nye industrier og løsninger i grensesnittet mellom dagens næringer. Ikke minst gjelder dette flytende infrastruktur og andre ressurser rundt kystbyer som er i rask vekst.

– Her er det et enormt mulighetsrom for Norge, som kan realiseres ved at vi bygger enda tettere broer mellom dagens næringer, og mellom nye eller etablerte aktører. 

Hvor er Norges posisjon i denne utviklingen?

– Norge er ledende innen kompetanse på avanserte og innovative løsninger på tvers av alle havnæringer. Men det vi må bli enda bedre på er bringe det etablerte næringsliv sammen med oppstartsbedriftene.

Dette kommer i tillegg til å hente inspirasjon og identifisere løsninger sammen med andre bransjer.

– Vi kan ikke ta posisjonen vår for gitt, sier Liodden, og mener vi har mye å lære av nabolandet Sverige som har vært flinkere enn oss til å skalere og eksportere sine innovasjoner.

– I alt for mange tilfeller har vi første ute med nye løsninger innen miljøvennlig havindustri, men så mistet grepet på industrialiseringen. 

Hun opplever at norske aktører er veldig utadrettede, og følger godt med på hva som skjer også utenfor Norge, men legger til at det vi bør bli bedre på å rekruttere toppledere og sette sammen styrer med mangfoldskompetanse.

– Kanskje burde vi ha flere ledere med ikke-vestlig bakgrunn som kan bidra til å lykkes i markeder som vi ennå ikke behersker? 

Av Julie Malvik

Next article