Home » Innovasjon i havrommet » Vil skape nytt liv i havet
Sponset

Sakte, men sikkert har havet blitt tømt for liv. Det er vi mennesker som har skylden. Fisking, skipsfart, forurensning og klimaendringer har forårsaket stor skade på det marine miljøet. For å bekjempe ødeleggelsene i havet, må vi vite hva som egentlig foregår der nede på dypet. Nå skal verdens største forskningsfartøy ta opp kampen mot ødeleggelsene.

REV Ocean er en global, ideell organisasjon som ble etablert på Fornebu i 2017. Kjernen i prosjektet er bygging og drift av verdens største, og et av de mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsfartøyene noen sinne, også kalt REV Ocean. Fartøyet skal ut og kartlegge tre hovedområder der det er behov for handling: plastforurensning, klimaendringer og forsuring av havet, herunder overfiske og hvordan fiske påvirker havmiljøet.

– Det er for øyeblikket store kunnskapshull når det gjelder mange deler av havet, og spesielt konsekvensene og effektene av de utfordringene vi står overfor. Vi må sørge for at vi har riktig informasjon for å kunne bruke de riktige løsningene, sier Nina Jensen, marinbiolog og CEO av REV Ocean.

Samarbeid med KONGSBERG

Får å få til dette viktige, men vanskelige arbeidet, har REV Ocean inngått et samarbeid med teknologibedriften KONGSBERG. De skal utstyre fartøyet med noe av verdens mest avanserte marin-teknologi og vitenskapelig utstyr.

Nina Jensen

Marinbiolog og CEO av REV Ocean

– Da vi startet REV Ocean-initiativet, var kjernen i vår tenkning og vårt oppdrag å jobbe med de smarteste og de beste fra hele verden, fra enkeltpersoner og forskere til teknologileverandører. KONGSBERG var alltid høyt oppe på listen vår som potensiell partner og leverandør til fartøyet. Selskapet er verdenskjent for teknologien og tjenestene de kan tilby, sier Jensen.

– De oppfyller nøyaktig den type behov et forskningsfartøy som REV Ocean har, og jeg er sikker på at vi bare har sett begynnelsen på dette samarbeidet, sier hun videre.

Leverer akustisk utstyr

KONGSBERG skal levere alt akustisk utstyr til fartøyet. Dette inkluderer kartleggingssystemer, profileringssystemer og biologisk akustikk.

Alex Rogers er forskningsdirektør på REV Ocean. Han er veldig begeistret for KONGSBERGS rolle i prosjektet.

– Utstyret er helt integrert i driften av fartøyet. Vi har en rekke dype undervannsteknologier om bord. Før vi legger disse i vannet, vil vi kartlegge havbunnen og avgjøre hvor vi skal bruke dem. Vi må bruke lyd for å kartlegge havlandskapet. Det er der KONGSBERG-teknologien kommer inn, sier han, og legger til at han aldri var i tvil om at han ville samarbeide med KONGSBERG.

– KONGSBERG er det beste selskapet når det gjelder å tilby denne typen akustisk utstyr, sier han.

Utvikler fremtidens løsninger

REV Ocean-fartøyet skal brukes som en testplattform for ulike teknologier og løsninger. Dette kan være alt fra ansiktsgjenkjenning av fisk for å unngå bifangst i fiskenett, til avanserte mekanismer for å filtrere ut mikroplast uten å skade annet marint liv.

– Vi vil også dokumentere hvordan forskjellige typer plast, ned til mikro- og nanoplast, fordeler seg gjennom hele vannsøylen, og hva det betyr for oss og økosystemet, sier Jensen.

En annen rolle REV Ocean skal ha, er å teste autonome, eller selvkjørende kjøretøy og drone- og satellitteknologi. Jensen ser også for seg at de i fremtiden skal utvikle noen løsninger som foreløpig ikke eksisterer.

– Jeg tror at vi sammen med KONGSBERG kan utvikle løsninger som vil passe inn i våre tre prioriterte områder: klimaendringer, forurensning og overfiske. KONGSERG er helt klart en viktig brikke i det globale bærekraftpuslespillet, sier hun.

Neste artikkel