Sponset
Lager fremtidens havfiskefartøy
Selvåg Seniors nye prosjekt vil kutte klimagassutslipp med 42 prosent.
Fremtidens oppdrett
Nor-Fishing og Aqua Nor – sentrale scener i internasjonalt fiskeri og havbruk
Fiskeri- og oppdrettsmessene i Trondheim har vært der så lenge de fleste av oss kan huske. Fiskerimessen Nor-Fishing startet faktisk i 1960, mens oppdrettsmessen Aqua Nor startet i 1979. Disse to messene alternerer med hverandre, slik at Nor-Fishing holdes i år med like tall, mens oppdrettsmessen Aqua Nor holdes i år med odde tall. Mens … Continued
Sponset
Innovativt produkt for fremtidens oppdrettsnæring
For å øke fiskeproduksjonen og ivareta god fiskevelferd, må vi finne løsninger på utfordringene med rømming, lus og overforbruk av medisin og fôr. Det nye, bærekraftige og kostnadseffektive produktet Marine Donut, løser disse problemene.   Bluegreen er et kompetansemiljø med ledende internasjonal ekspertise på termoplast, et gjenvinnbart materiale som egner seg i mange ulike settinger … Continued
Sponset
Bølgekraft skal produseres i store mengder
Waves4Power har fått på plass startkapitalen for å sikre en oppstart av miljøvennlig produksjon av elektrisitet fra bølgekraft. Først ute blir et anlegg på Sunnmørskysten i 2022. – Dette er en verdensnyhet! Vår bølgekraftløsning er miljøvennlig og kostnadseffektiv, og vi skal snart få til produksjoner flere steder i verden, sier administrerende direktør (CEO) Jonas Kamf … Continued